Skip to main content

Upplands Väsby satsar på bättre skolmat

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2017 14:20 CET

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde att bygga ett nytt tillagningskök i Väsby skola. Även skolans matsal kommer att byggas om.

Beslutet är ett led i en satsning på att höja kvalitén på skolmaten genom att prioritera att mat tillagas på plats snarare än låta mat transporteras till skolan som i nuläget.

– Skolorna i Upplands Väsby har under senare år utvecklats på ett väldigt positivt sätt. Att höja kvalitén på skolmaten och att förbättra elevernas miljö gynnar både elevernas hälsa och deras möjlighet att vara fokuserade på lektionerna, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Beslutet motiveras även av att mat som tillagas på plats kan tas tillvara och spillet blir mindre. Tack vare det blir det inte heller dyrare att tillaga maten på plats.

­– Vi är extremt glada över att vi får till den här satsningen. Förbättrad kvalité på skolmåltiderna och en miljövänligare hantering av maten har under längre tid varit en prioriterad fråga för Upplands Väsby kommun, säger Maria Tuvesson (MP), ordförande för Upplands Väsby kommuns måltidsakademi.

Planerad start för driften av det nya köket är hösten 2018.

För mer information
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23
Maria Tuvesson (MP), ordförande måltidsakademin, 073-910 42 45
Magnus Åberg, Finanschef, 073-910 42 42

Upplands Väsby kommun har idag över 43 500 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2015 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se