Skip to main content

Pressmeddelande: Upplands Väsby satsar på biogas och elbilar - stärker sin position som en av Sveriges ledande kommuner inom miljöarbete.

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 11:00 CET

Elbilar och en tankstation för fordonsgas möjliggör för kommunen att minska koldioxidutsläppen genom ökad användning av miljöbilar. Upplands Väsby och Väsbyhem har anmält intresse för att köpa två elbilar genom en gemensam upphandling. 

- Elbilar är en del av den vision som visar på framtidens möjligheter i Väsby, säger Björn Eklundh, kommundirektör, Upplands Väsby kommun. Vi visar att vi tar vårt löfte om att vara en miljömedveten kommun på allvar och att vi är beredda att pröva nya vägar för att var med och minska koldioxidutsläppen.

- Satsningen på elbilar ligger helt i linje med vårt ambitiösa miljöarbete, där vi nyligen fick vårt miljöcertifikat enligt ISO 14001 förnyat. Vi har redan idag 31 st mindre elbilar i vår verksamhet och en elhybridbil. En renodlad elbil blir ett ytterligare steg mot mindre miljöpåverkan från Väsbyhems verksamhet, säger Ulf Dohnhammar, Väsbyhems VD.

Förutom elbilar planerar kommunen att byta ut etanolbilarna mot bilar som går på biogas. Detta möjliggörs i och med att Statoil har fått bygglov för att bygga den första tankstationen för fordonsgas i Upplands Väsby.

- I och med att vår station i Upplands Väsby nu kan erbjuda fordonsgas ökar tillgängligheten på fordonsgas ytterligare i regionen. Det ger konsumenterna möjlighet att välja bland ett bredare spektrum av drivmedel. Vi har nu ett nätverk av strategiskt placerade stationer för fordonsgas i Stockholmsområdet. Detta är ett steg i rätt riktning för att minska påverkan på klimatet, säger Sofia Sjöström, drivmedelsansvarig på Statoil.

Att det finns möjlighet att tanka gas i kommunen gör att kommunen nu kan ställa krav både på att byta ut egna fordon till gasdrivna och att möjlighet ges att ställa krav på de transporttjänster som upphandlas.

- Vi planerar att under kommande år byta ut minst fem av de etanoldrivna bilarna kommunen äger till bilar drivna med gas. Vi hoppas också att väsbyborna ser detta som en möjlighet och satar på att byta till gasbilar, säger Eva Bergh, Miljöstrateg.

För mer information kontakta:
Björn Eklundh, kommundirektör, 073-910 40 31
Ulf Dohnhammar, VD Väsbyhem,  070-592 53 70
Eva Bergh, Miljöstrateg Upplands Väsby kommun, 073-910 47 68
Sofia Sjöström, drivmedelsansvarig Statoil, 070-429 66 92

Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg Upplands Väsby kommun, 073-910 47 67

Fakta fordonsgas och biogas

Fordonsgas är ett samlingsnamn för natur- och biogas som används som drivmedel. Båda är metangaser men hämtas från två olika håll. Naturgas tas upp ur jordskorpan likt oljan som omvandlas till bensin. Biogasen kommer från våra sopor,reningsverk, mm. Biogasen skapas därmed från produkter som redan är en del av vårt kretslopp och har därför en lägre koldioxidpåverkan.

Då de två gaserna har samma beståndsdelar, metan, kan de blandas med varandra utan problem. Det som skiljer dem åt i stort är ursprungskällan. Då fordonsgas är ett samlingsnamn för natur- och biogas så kan produkten fordonsgas innehålla skiftande andelar av de två metangaserna. Statoil arbetar för att hålla en så hög halt av biogas som möjligt i fordonsgasen och har som minimikrav att det aldrig får vara under 50 procent biogas i fordonsgasen.