Skip to main content

Upplands Väsby satsar på IT-slöjd

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2016 10:00 CEST

I sin satsning på digitala lärmiljöer startar Upplands Väsby nu ett makerspace för pedagoger och elever i kommunen. Den bärande tanken är att erbjuda en slöjdliknande miljö som uppmuntrar till delande av kunskap, verktyg och idéer med IT som material.

– Att arbeta med digital kunskap har blivit en allt viktigare uppgift för skolan. Väsby Makerspace ger unika möjligheter för alla elever att lära sig hantera modern teknik som ett verktyg för skapande och lärande, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelseordförande i Upplands Väsby.

Väsby Makerspace ska fungera som ett kreativt centrum för IT-slöjd och ses som en förlängning av kommunens förskolor och skolor. Där kan elever och pedagoger diskutera, programmera och arbeta med till exempel 3D-skrivare, lödkolvar, datorer, ljud, ljus och robotar.

Initiativet kommer från Ett lärande Väsby och verksamheten startas för att möta befintliga mål i läroplanen, men framför allt för att möta upp den kommande nationella IT-strategin från Skolverket. Såväl kommunala som fristående skolor och förskolor erbjuds nu möjligheten att använda Väsby Makerspace där de får tillgång till material, kompetens och metoder för att jobba med programmering och digital kompetens.

– Väsby Makerspace är en digital lärmiljö som skapar förutsättningar för elever och pedagoger att möta framtidens kunskapskrav. Det innebär fantastiska möjligheter att på ett lustfyllt sätt arbeta med IT i skolan, säger Oskar Weinmar (M), oppositionsråd i Upplands Väsby kommun.

Väsby Makerspace är ett pilotprojekt inom skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby, ett blocköverskridande samarbete med målet att skapa förutsättningar för maximalt lärande.

För mer information
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23
Oscar Weinmar (M), oppositionsråd, 073-910 40 03
Per Falk, projektledare för den digitala lärmiljön inom Ett lärande Väsby samt IT-pedagog, 073-910 46 23

Upplands Väsby kommun har idag över 43 500 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2015 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se