Skip to main content

Upplands Väsby stärker sin idrottsprofil

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 13:37 CET

Genom initiativ från föreningslivet startar Vilunda gymnasium hösten 2007 två nya program. Då kan eleverna välja samhällsvetenskapligt program med inriktning på fotboll eller ishockey.

- I samarbete med Bollstanäs Sportklubb och Väsby IK Hockey har vi arbetat fram två nya unika inriktningskurser inom samhällsvetenskapliga programmet. De har väldigt många aktiva ungdomar och intresset för idrottsprogram är stort. Tidigare har idrottsintresserade elever fått söka sig till gymnasier i andra kommuner, Vi har arbetat aktivt för att få en hälso- och idrottsprofil till vårt gymnasium. Vi tror att kurser i ledarskap, träningsteknik, föreningsliv, pedagogik även får positiv inverkan på övriga studier, säger Kjell Rosenqvist, rektor på Vilunda gymnasium.

- Vi ser detta som en mycket viktig och betydelsefull satsning för att kunna behålla våra ungdomar i kommunen och i Väsby IK hockey, säger Jan Pellfolk, ordförande i VIK Hockey.

- Idrottsintresset ökar hos en allt större grupp av ungdomar inom kommunen. Att kunna erbjuda dem denna möjlighet i sin hemkommun känns både rätt och stimulerade. Ur ett studieperspektiv är det bra om vi kan få idrott och skola att samverka, säger Stefan Wijk, klubbdirektör i Bollstanäs SK.
- Det är bra att skolan samarbetar med föreningslivet. Det bidrar till att öka dynamiken i samhället och stärker såväl kommunens som Vilunda gymnasiets attraktionskraft, säger Eila Bromme, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

För mer information, kontakta
Eila Bromme (fp)
Ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tel 08-590 970 36
Mobil 073-910 40 36
Kjell Rosenqvist
Rektor Vilunda gymnasium
Tel 08-590 973 48
Mobil 073-910 43 48
Jan Pellfolk
Ordförande i IK Hockey
Tel 070-715 76 51
Stefan Wijk
Klubbdirektör i Bollstanäs SK
Tel 08-410 207 42
Mobil 0708-32 10 42

Maria Magnusson
Informationschef
Telefon 08-590 973 98
Mobil 0739 10 43 98