Skip to main content

Utvecklingspengar till ungdomssatsningar i Väsby

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 15:38 CET

2017 får Upplands Väsby kommun ett välkommet tillskott i arbetet med att få unga i arbete och utbildning. Det är ungdomssatsningen Vägval Ungdom som tilldelats medel för att arbeta med uppsökande verksamhet gentemot unga vuxna som saknar sysselsättning.

– Jag är otroligt glad att vi har fått till den här satsningen. Den ger oss helt nya förutsättningar att nå ungdomar och höra efter vilka insatser de efterfrågar, säger Azarina Bäckström, projektledare för Vägval Ungdom.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fördelat drygt 17 miljoner kronor till kommuner och samordningsförbund som arbetar med att få unga som står långt från arbetsmarknaden i arbete eller studier. Projektet Mötesplats unga i Väsby, som drivs av Vägval Ungdom, har tilldelats 590 000 kronor för att bedriva uppsökande verksamhet som riktar sig mot unga i åldern 20-24 år. Målet med projektet är att involvera ungdomar i skapandet av mötesplatser utifrån deras egna intressen och att genom närvarande ungdomscoacher stötta ungdomarna i deras väg mot arbete eller utbildning.

Vägval ungdom har också fått pengar från Länsstyrelsen för att arbeta med ensamkommande ungdomar kring praktik och mentorskap för att underlätta etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Projektet ska ge ensamkommande ungdomar i åldern 16-18 år möjlighet till praktik ett par timmar per vecka, utanför skoltid. Praktiken ska, tillsammans med samhällsinformation, ge en fot in på arbetsmarknaden och en ökad möjlighet till snabbare etablering.

Dessutom har Vägval ungdom ett projekt där DUA (Delegationen för unga till arbete) gett pengar för att arbeta närmare näringslivet. 

Mer information
Azarina Bäckström, projektledare Vägval Ungdom, 073-910 41 19
Ulrika Walldén, tf kommunikationschef, 073-910 40 29 

Upplands Väsby kommun har idag över 43 500 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2015 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se