Skip to main content

Väsby är Sveriges Miljöbästa kommun

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 07:03 CEST

Upplands Väsby är Sveriges Miljöbästa kommun 2013. Det framgår av tidningen Miljöaktuellts granskning av kommunernas miljöarbete, som nu presenteras för femte året i rad. Fjolårets vinnare Eskilstuna kommer på andra plats, och Västerås tar tredjeplatsen i årets rankning. Hela 96 procent av kommunerna deltar i granskningen. Väsbys resa från plats 167 till årets förstaplacering är ett föredöme bland kommuner.

– För några år sedan beslutade sig Alliansen i Upplands Väsby att ett av våra mål är att kommunen skulle bli en av de främsta i landet på miljö- och klimatarbete, säger Ann-Christin Larsson-Frickner (C), kommunalråd i Upplands Väsby med ansvar för miljöfrågor. Genom ett gediget och systematiskt arbete har vi nu nått fram till vårt mål och den lust och energi som denna utmärkelse ger använder vi för att ladda om och ta tag i nästa steg i utvecklingen mot ett hållbart samhälle, säger Ann-Christin.

– Den resa som Väsby har gjort de senaste åren har skett på många områden och
resultaten har inte låtit vänta på sig. Nu kom det yttersta beviset för att
arbetet på miljöområdet också haft effekt och det är med stor tacksamhet jag
vänder mig till kommunens alla anställda och bugar för det arbetet de gör varje
dag för att förbättra för medborgarna i Väsby. Tillsammans tänker vi helt
enkelt längre, säger Björn Eklundh, kommundirektör.

– Att se tydliga framsteg av vårt arbete varje år är en viktig morot för att fortsätta vår resa, säger Eva Bergh, miljöstrateg i kommunen och som lett det utvecklingsarbete som görs. Nu tar vi nästa steg och breddar arbetet genom att tydligt utveckla hållbarhetsbegreppets olika delar, det ska bli jättespännande, avslutar Eva.

Miljöaktuellt baserar granskningen på en egen kommunenkät, kompletterad med ett flertal andra
faktorer som vägs in. Det gäller exempelvis resultat i Gröna bilisters kommunrankning och andel Grön flagg-certifierade förskolor. Nya indikatorer i årets rankning är Boverkets miljömålsenkät, data från Vattenmyndigheterna och värden för vissa nyckeltal från ”Kolada-databasen” (Kommun- och landstingsdatabasen).

Årets rankning visar på både positiva och negativa trender. Till de förra hör att allt fler kommuner har politiskt antagna miljöprogram och att andelen kommuner som ställer tuffa krav på energiförbrukningen i nybyggnation ökar. Exempel på områden där utvecklingen går långsammare är kommunernas användande av ekonomiska styrmedel för att minska koldioxidutsläppen från exempelvis skolskjutsar och färdtjänst. Detsamma gäller kommunernas krav på etiska och sociala hänsyn när de gör upphandlingar.

Av Miljöaktuellts kommunrakning framgår också att var fjärde kommun implicit erkänner lagbrott. Det handlar främst om luftkvalitet som inte klarar EU:s normer, men också om miljötillsynsförordningen.

Sveriges Miljöbästa kommun Upplands Väsby fick 40,11 poäng i undersökningen, tätt följd av tvåan och trean, Eskilstuna (39,49) respektive Västerås (39,17).

– Vi gratulerar Upplands Väsby som har gjort en imponerande klättring från plats 167 till en första plats på fyra år. Syftet med vår rankning är dels att lyfta fram kommuner som är föredömen, dels att vara en blåslampa som bidrar till att höja den generella nivån på kommunernas miljöarbete, säger Mikael Salo, chefredaktör på tidningen Miljöaktuellt.

Se bilagan för fler resultat och mer information om Sveriges Miljöbästa kommun 2013.

Upplands Väsby, som också är en av ett fåtal kommuner som ISO14001 certifierat sig, fick förnyat certifikat i dagarna för sin miljöcertifiering ISO14001 som gäller hela kommunen.

I Miljöaktuellts miljöbedömning har Upplands Väsby stadiga vidareutveckling av sitt miljöarbete givit positivt utslag i rankingen. 2009- 167:e plats , 2010- 37:e plats,  2011- 40:e plats,  2012- 7:e plats, och slutligen årets förstaplats.

För mer information, kontakta:

Ann-Christin Larsson-Frickner (C), miljöansvarigt kommunalråd, Upplands Väsby-Sveriges Miljöbästa kommun 2013 Tel. 073-910 40 51

Björn Eklundh, Kommundirektör Upplands Väsby-Sveriges Miljöbästa kommun 2013 Tel. 073-910 40 31

Eva Bergh, Miljöstrateg Upplands Väsby kommun-Sveriges Miljöbästa kommun 2013 Tel. 073-910 47 68 eva.bergh@upplandsvasby.se

Mikael Salo, chefredaktör, Miljöaktuellt Tel. 073-399 33 98 mikael.salo@idg.se

Jesper Gunnarsson, projektledare ”Sveriges Miljöbästa kommun” Tel. 073-369 65 53 jesper.gunnarsson@idg.se

Johannes Wikman, kommunikationsstrateg Upplands Väsby kommun- Sveriges Miljöbästa kommun 2013 Tel. 073-910 47 67 johannes.wikman@upplandsvasby.se

 

Bilaga:  Sveriges Miljöbästa kommun 2013 – resultat och fakta

Totalt ställer Miljöaktuellt 18 miljörelaterade frågor i sin enkät. Exempelvis tar man upp om kommunen har en miljöplan som knyter an till de nationella miljömålen; har en strategi för grön IT; rutinmässigt ställer miljökrav vid upphandling; pekar ut områden för vindkraftsetablering; underlättar för etablering av bilpooler och ställer högre krav på energieffektivitet än Boverkets byggregler vid nybyggnation.

Frågorna i Miljöaktuellts enkät till Sveriges kommuner har tagits fram i samarbete med bland andra Boverket, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, SKL och forskaren Christel Cederberg. Enkäten har kompletterats med underlag från andra organisationer som granskat kommunernas miljöarbete, bland annat Ekomatcentrum, Gröna Bilister och Håll Sverige Rent.

Hela undersökningen ”Sveriges Miljöbästa kommun” är tillgänglig på webben. Resultaten har delats in i olika kommungrupper, bland annat storstäder; förortskommuner till storstäder; större städer; förortskommuner till större städer; pendlingskommuner; turism- och besöksnäringskommuner; varuproducerande kommuner; glesbygdskommuner; kommuner i tätbefolkad region samt kommuner i glesbefolkad region.

Miljöaktuellt har ringt runt till alla kommuner som inte svarat i tid och gett dem en sista chans att besvara tidningens frågor.

Tio i topp ”Sveriges Miljöbästa kommun 2013”

Antal poäng anges inom parentes.

1. Upplands Väsby kommun (40,11)

2. Eskilstuna kommun  (39,49)

3. Västerås stad  (39,17)

4. Göteborgs stad  (38,38)

5. Lerums kommun  (38,09)

6. Sundsvalls kommun  (38,05)

7. Örebro kommun  (37,97)

8. Stockholms stad  (37,93)

9. Norrköpings kommun  (37,91)

10. Karlstads kommun  (37,63)

Tio i botten ”Sveriges Miljöbästa kommun 2013”

Alla i ”bottenligan” är kommuner som valde att inte besvara Miljöaktuellts
enkät. Antal poäng anges inom parentes.

190. Ljusdals kommun  (2,52)

189. Pajala kommun  (3,10)

188. Överkalix kommun  (3,11)

187. Nordanstigs kommun  (3,97)

186. Älvkarleby kommun  (4,27)

185. Surahammars kommun  (5,23)

184.Skurups kommun  (5,44)

183. Åsele kommun  (6,09)

182. Vimmerby kommun  (6,14)

181. Bräcke kommun  (6,50)

179. Östra Göinge kommun  (6,68)

Sveriges Miljöbästa kommuner, 2009-2013

2013: Upplands Väsby

2012: Eskilstuna

2011: Lund

2010: Malmö

2009: Helsingborg

Här kan du ta del av resultaten för Sveriges Miljöbästa kommun 2013. På webben hittar du den kompletta rankningen för 2013, fullständiga svar på frågorna, kommunernas genomsnittsplacering för de fyra årens rankningar samt tidigare års upplagor av undersökningen med mera: http://miljoaktuellt.miljobarometern.se

Miljöaktuellts undersökning är helt transparent. Journalister och andra får gärna mejla miljöaktuellt för att få tillgång till hela undersökningens sifferunderlag i en Excel-fil.

 


Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

 
www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se