Skip to main content

Väsby Entré står klart 2026

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 14:54 CET

Väsby Entré föreslås stå klart omkring år 2026 och byggs i etapper. I måndags beslutade kommunstyrelsen om strategi för genomförande och detaljplaneuppdrag. De olika etapperna är: Järnvägsparken, stationsområdet samt bostäder med mera på västra sidan om järnvägen.

–Vi bygger en levande stad för människor som älskar närheten till både city och naturen. Den stad som växer fram ger fler människor chansen att bo och jobba nära pendeln. Väsby Entré är en viktig del i Upplands Väsbys framtidsbygge, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Just nu pågår detaljplanearbete för den första etappen som är Järnvägsparken. På kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades om detaljplanearbete för etapperna Stationsområdet samt bostäder med mera på västra sidan om järnvägen som planeras starta i början på nästa år. Då togs också beslut om strategin för genomförandet av Väsby Entré.

–Det här förslaget visar ett möjligt scenario för genomförande av Väsby Entré. Det bygger på den kunskap om projektet och hur alla dess komplexa delar hänger ihop, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

De investeringar som berör kommunen beräknas bli cirka 850 miljoner kronor, fördelat över cirka 10 år fram till år 2026. I projektet finns tunga investeringar, med till exempel broarna över järnvägen och utbyggnaden av Ladbrovägen och dess anslutning till Mälarvägen. Intäkter genom försäljning av byggrätter, det vill säga mark, och ersättning för gatukostnad bedöms bli cirka 565 miljoner kronor fördelat över tio år. Det ger en nettokostnad för kommunen på 285 miljoner kronor för genomförandet av Väsby Entré. Kommunens bedömning är att nettokostnaden kommer att hamna mellan 300 och 400 miljoner kronor.


För mer information:
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande: 073-910 41 23
Anne-Sophie Arbegard, projektchef Väsby Entré: 073-910 46 29
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se