Skip to main content

Väsby får miljövänlig el tidigare än planerat

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2012 07:06 CET

Till årsskiftet 2012/2013 står kommunens egna vindkraftverk färdigt. Det innebär stora ekonomiska besparingar och är en viktig del i kommunen aktiva miljöarbete.

- Det här innebär att vi sparar både pengar och på miljön. Vår satsning på vindkraftverk kommer sänka kommunens elkostnader vilket är mycket positivt att detta sker tidigare än planerat, säger Per-Erik Kanström, kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby kommun.

 Det är vindkraftbolaget O2 som har kunnat tidigarelägga driftstarten på grund av att de hittat en ny elnätslösning och inte behöver bygga en ny stamnätsstation vilket de trodde från början.

 Upplands Väsby kommer enligt avtalet att äga ett av de tio nya vindkraftverk som kommer att byggas i vindkraftsparken Fallåsberget i Ockelbo kommun. Köpet är ett led i kommunens ambitiösa miljösatsningar.

 Det aktuella vindkraftverket förväntas producera i genomsnitt cirka 7 000 MWh per år, vilket utgör cirka en fjärdedel av kommunens nuvarande elanvändning.

För mer information:
Per-Erik Kanström, kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby kommun, 073 - 910 42 47
Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, Upplands Väsby kommun, 073 - 910 47 67