Skip to main content

Väsby får pris för bästa tillväxt 2013

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2013 09:58 CET

Genom sin tillväxt har företagen i Väsby placerat kommunen på första plats i Stockholms län när kreditupplysningsföretaget Syna har kartlagt samtliga svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut för att utse vinnarna. Väsby mottar pris för Bästa Tillväxt i Stockholms län 2013 följt av Huddinge på andra plats och Botkyrka på tredje plats.

– Trots att vissa branscher har haft det tufft de senaste åren upplever vi att många företag i Upplands Väsby generellt sett går väldigt bra. Bästa Tillväxt är företagarnas pris. Det är deras arbete och framgångar som gör att priset hamnar i Väsby, säger Bengt Pålsson, näringslivsstrateg i Upplands Väsby kommun.

De kommuner med största andelen företag som har ökat omsättning, nyanställt och gått med vinst tilldelas pris för Bästa Tillväxt. Kreditupplysningsföretaget Syna har funnits sedan 1947 och vi har lång erfarenhet av att arbeta med företagsbedömningar. Vi har sett att många företag har haft det tufft de senaste två åren. Antalet betalningsförlägganden har ökat kraftigt och ligger idag på höga nivåer. Konkurserna ligger nära de nivåer vi kunde se under de senaste ekonomiska kriserna. Ändå finns det kommuner där företag växer, skapar arbetstillfällen och går med vinst. Det är viktigt att uppmärksamma. Därför delar vi ut priset Bästa Tillväxt.

- Stabila och bärkraftiga företag skapar möjligheter för våra ungdomar att komma igång på arbetsmarknaden. Det här bekräftar att det går bra för Väsby och tillväxten är ett viktigt bidrag till en ökad attraktivitet i hela stockholmsregionen. Nu är det ännu bättre att välja Väsby för sitt företagande, boende eller arbete, säger Björn Eklundh, kommundirektör och avslutar, - Vi gläder oss och gratulerar våra företagare i kommunen.

Företag i de vinnande kommunerna som har ökat sin omsättning, ökat antalet anställda och går med vinst tilldelas ett diplom som visar att de är ett av de aktiebolag som bidrar i kommunerna med Bästa Tillväxt 2013. Endast 1432 av Sveriges ca 300 000 aktiebolag får ta emot diplomet detta år. Kontakta oss eller besök vårt pressrum om du vill ha listan på de företag som i år tar emot diplomet i respektive kommun. http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/syna-ab

För mer information:

Harald Stjerna, Informationsansvarig SYNA, 070 233 82 97

Bengt Pålsson, Näringslivsstrateg Upplands Väsby kommun  073-838 54 65

Björn Eklundh, kommundirektör Upplands Väsby kommun 073-910 40 31

Johannes Wikman, kommunikationsstrateg Upplands Väsby kommun 073-910 47 67


Mer om priset

Med SYNAs tillväxtindex uppmärksammas de kommuner där en stor andel av företagen går bra och växer. I varje län får den kommun priset som har den största andelen.
Priset premierar bredd och stabilitet snarare än spjutspetsar. I de fall det finns ett stort framgångsrikt företag i en mindre kommun får det effekt i Synas index bara om företaget anlitar underentreprenörer i kommunen eller sysselsätter mycket folk i kommunen, vilket leder till att servicenäringar får ett bättre kundunderlag. Det är viktigare för en kommun att det finns många små företag som växer än att det finns ett stort företag som är framgångsrikt.
En region blir stabilare om 100 små företag anställer en person till och ökar sin omsättning än om ett företag gör det.
SYNA har mätt upp tre värden:
- Andelen företag som har en omsättningsökning > 5 % mellan de två senaste årsredovisningarna,
- Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna och
- Andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen.
Av dessa tre tal görs sedan ett index som möjliggör att jämföra kommunerna med varandra. Indexet baseras på alla svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut.

Kommuner med färre än 100 aktiebolag har tagits bort eftersom resultatet annars blir missvisande.

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se