Skip to main content

Väsbys får vallas genom centrum

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 08:30 CEST

På onsdag är det dags för Väsbys fårhjord att byta hage. Då vallas fåren genom centrum innan de når fram till sitt nya mål Bills Backe.

Upplands Väsby kommun har för andra året i rad låtit får beta fritt på marker i Väsby. Framför allt så behövs fåren för att få bort ogräs och gammalt sly från kommunens många fornlämningar. Dessa behöver underhållas och fåren hjälper under sommaren till med att se till så att de inte blir överväxta. 

Nu är det dags för fåren att byta betesmarker och därför vallas de med hjälp av hundar genom Väsby.

Vallningen startar kl 8.oo på Lindhemsvägen. Sedan vallas fåren under E4an och förbi Fadderbyn och Husarvägen ut till Kyrkvägen. Sedan fortsätter fåren utmed Centralvägen och förbi Messingen, över Bankes bro och ner till Bills backe.

För att möta fåren på Centralvägen passar det att vara på plats 8.15 – 8.30.

För mer informationen:
Nils Odén, stadsträdgårdsmästare, Upplands Väsby kommun, 073-910 44 03
Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, Upplands Väsby kommun, 073-910 47 67
Linda Corsvall, chef informationsenheten, Upplands Väsby kommun, 073-910 40 29