Skip to main content

Väsby har fokus på kvalitet

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 08:52 CET

Hur bra är äldreomsorgen? Hur bra är kommunens information till medborgarna? Hur upplevs bemötande vid kontakt med kommunen? Detta och mycket annat mäter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) årligen. Upplands Väsby är en av de 240 kommuner som deltar i undersökningen där resultaten för 2015 nu presenteras.

– Det är glädjande att väsbyborna upplever god service och att kontaken mellan företagen och kommunen fungerar som den ska. Det är viktiga delar i en kommun som växer snabbt. Jag gläds också över att vi ligger i topp när det gäller öppettider till bibliotek, simhall och återvinningsstation. Samt att vi har låg personalomsättning inom hemtjänsten, god tillgänglighet till förskola och en hög andel ekologiska livsmedel jämfört med andra kommuner, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Dessutom visar undersökningen att kommunen har hög tillgänglighet via telefon, ger snabb återkoppling via e-post och har ett gott bemötande. Företagarna är också nöjda med kommunens service.

Bland kommunens förbättringsområden finns invånarnas upplevelse av trygghet som ligger lägre än snittet. Behörighet till nationella program på gymnasiet och andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen är andra områden som behöver utvecklas. För att nå upp till kommunens höga ambitioner i miljöarbetet behöver andelen hushållsavfall som går till återvinning höjas.

– Vi fortsätter att ytterligare arbeta med att öka kvaliteten i verksamheterna. Inom flera av de utvecklingsområden som SKL:s undersökning pekar ut har vi redan inlett utvecklingsarbete, bland annat genom skolprojektet ett lärande Väsby. Även trygghetsfrågorna är frågor vi arbetar extra intensivt med. Vi satsar vidare för att bli Sveriges kvalitetskommun 2017, säger Hillevi Engström, kommundirektör i Upplands Väsby.

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, är ett projekt som drivs tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) där kommuner arbetar för att hitta framgångsrika arbetssätt. Projektet ger också möjlighet att jämföra kvaliteten på våra tjänster med andra kommuner. Upplands Väsby kommun är en av de 240 kommuner som deltar i den årliga undersökningen. Underlaget till KKiK-rapporten är hämtat från egna undersökningar, SCB, skolverket, öppna jämförelser, KOLADA med flera. Upplands Väsby kommun blev 2013 nominerad till Sveriges kvalitetskommun. Här finns undersökningen: http://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/kommunenskvalitetikorthet/resultatnatverkpresenteraresultat/resultat2015kkik.8111.html


För ytterligare information:

Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande:073-910 41 23
Hillevi Engström, kommundirektör: 073-910 41 10
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se