Skip to main content

Väsby inför barnomsorg på kvällar, nätter och helger

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 09:39 CEST

Upplands Väsby kommun har lyssnat på vårdnadshavares behov och inför barnomsorg på obekväm arbetstid. Väsbys förskolor kommer redan i sommar att ges möjlighet att erbjuda barnomsorg för sina kunder på kvällar, nätter och helger.

Förskolorna i Väsby kan redan från 1 juni ansöka om tillstånd att bedriva barnomsorg på obekväm arbetstid. Modellen gäller från 1 juni och en förskola som får tillstånd i juni kan redan starta i sommar. Det finns redan intressenter som kan och vill sätta igång direkt. Detta för att vårdnadshavaren ska få hjälp så snart som möjligt. Vårdnadshavaren erbjuds möjlighet till utökad barnomsorg mellan 18.30 till ca 6.30 samt helger. Denna nya modell gäller redan etablerade förskolor i Väsby såväl som förskolor under uppstart.

En utvärdering av verksamheten väntas ske i slutet av oktober. Då ska Kundvalskontoret på Upplands Väsby kommun, som är beställare av barnomsorgen och förskolorna, se över om eventuella justeringar behöver genomföras. Avsikten är att verksamheten ska bli permanent från och med 1 januari 2015.

- Inflyttningen av barnfamiljer har de senaste åren ökat rejält. I det Väsby vi lever i idag arbetar människor inom vitt skilda yrken med olika förutsättningar. Vi tycker att det är viktigt att välfärden anpassar sig till människors behov i takt med att samhället förändras. Vi anser därför att det är viktigt att kunna erbjuda vårdnadshavarna möjlighet till flexibla öppettider av barnomsorgen. Det finns en efterfrågan av denna tjänst, det vet vi, men i dagsläget inte exakt hur stor den är, säger Per-Erik Kanström (M) kommunstyrelsens ordförande

- Att kunna erbjuda Väsbys medborgare denna möjlighet känns som ett mycket viktigt steg för valfriheten och flexibiliteten i vardagen. Det här är en tjänst som efterfrågas av vårdnadshavare som har svårt att få livspusslet att gå ihop med öppettiderna inom barnomsorgen och sina egna arbetstider. Jag är väldigt nöjd att vi nu kan öka servicen och vara flexibla med öppettiderna för att möta väsbybornas behov. Det är viktigt att utveckla och hitta nya lösningar inom barnomsorgen, säger Malin Lybecker (M) ordförande för utbildningsnämnden.

Enligt skollagen ska kommuner sträva efter att erbjuda omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för barn, vars föräldrar har behov av det och inte själva kan ordna för omsorgen.

För mer information kontakta:

Per Erik Kanström, Kommunstyrelsens ordförande 073-910 42 47

Malin Lybecker, ordförande i utbildningsnämnden 070-244 30 65

Eva Dahlgren, chef för Kundvalskontoret 073-910 46 27

Johannes Wikman, kommunikationsstrateg 073-910 47 67

 

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se