Skip to main content

Väsby klättrar 157 placeringar i "Bäst att bo" ranking

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 17:02 CEST

Väsby gör en av länets kraftigaste förbättringar i den årliga rankingen av vilken kommun som är bäst bo i bland alla 290 kommuner. Kommunen placerar sig på totalt 30e plats och klättrar därmed 157 placeringar jämfört med förra året. Bland storstadskommuner tar Väsby en 18e plats och den allra bästa placeringen i mätningen återfinns i kategorin "bäst att vara ung i" där man intar plats 7 i Sverige.

När nyhetsmagasinet Fokus rankar olika kategorier och aspekter av var det är bäst att bo i Sverige placerar sig Väsby på en 30 plats bland Sveriges 290 kommuner.  Mätningarna har pågått sedan 2005 och mäter olika parametrar som påverkar attraktionskraften hos olika kommuner. Parametrarna är också indelade i grupper och kommunerna rangordnas efter vilken kommun som är bäst att "Vara ung i", "Vara äldre i", "Ha familj i" och "Arbeta i" Värdet av dessa fyra rankningar tillsammans med en rankning av grundparametrar ger det sammanslagna värdet och därmed också den totala rankningen.

Placeringarna för Väsby är en sjunde plats i för bästa kommun att vara ung i. En 70:e plats i kategorin "vara äldre i". En 101:a plats i kategorin att "vara familj i" och slutligen en tionde plats i kategorin "att arbeta i". Väsby intar en 26:e plats i ranking av fundamentala variabler. 

-Det här känns som en bekräftelse på vad vi redan känt, nämligen att fler människor vill bo i Väsby och att attraktionskraften ökar. Det är vi jätteglada för, säger Per Erik Kanström, kommunstyrelsens ordförande i Väsby.

-Alla som jobbar med att göra Väsby till en bättre plats att bo på har idag fått en bekräftelse på att deras arbete lönar sig, säger Björn Eklundh, kommundirektör. Jag vill rikta ett varmt tack till alla som bidragit till arbetet som dels sker inom kommunen, men också i näringslivet och hos de leverantörer av välfärdstjänster som finns, hos föreningsliv och hos samarbetspartner.

Rapporten i sin helhet återfinns på Fokus hemsida, se länken här intill.

Utmärkelserna till Väsby har duggat tätt senaste tiden. I april mottog Väsby priset som årets UF-kommun av Ung Företagsamhet och i maj kungjordes resultatet i Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimat. Väsby hamnade på tredje plats, kommunens bästa placering någonsin.

För mer information, kontakta:

Per Erik Kanström, kommunstyrelsens ordförande, 073-910 42 47

Björn Eklundh, kommundirektör, 073-910 40 31

Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, 073-910 47 67


Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för ett bra näringslivsklimat som nu är ett av Sveriges bästa. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se