Skip to main content

Väsby lanserar digital flerårsplan

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 08:02 CET

Upplands Väsby kommun lanserar en digital flerårsplan för 2016-2018. Flerårsplanen beskriver kommunens övergripande mål och redogör för hur skattemedlen ska användas under de tre närmsta åren.

Tanken med att utveckla det digitala formatet är att locka fler att ta del av kommunens arbete och att göra kommunens mål och budget mer lättillgänglig. Genom innovativ och digital kommunikation kan fler väsbybor och andra intressenter nås.

Den digitala flerårsplanen är en webbsida där kommunens mål och viktigaste satsningar under nästa treårsperiod visas med kortfattade texter och filmklipp. Här ges också en inblick i vad några av medarbetarna i kommunen jobbar med.

– Med den digitala flerårsplanen fortsätter vi vårt arbete med att göra kommunens arbete mer tillgängligt för alla väsbybor. Vi har sedan tidigare en digital årsredovisning och med den nya digitala flerårsplanen gör vi det möjligt för alla att följa processen digitalt, säger Anette Ömossa, ekonomidirektör.

Huvudsyftet är att göra det lättare att för intresserade väsbybor att nå flerårsplanen. Flerårsplanen är kommunens viktigaste redogörelse för hur skattemedlen ska användas under de närmsta åren.

– Vi vill bli ständigt utvecklas och bli bättre. Vi hoppas att invånarna genom denna flerårsplan lättare kan ta del av informationen och framför allt tycka till. Det viktigaste är att visa vad väsbyborna får för pengarna, säger Linda Corsvall, kommunikationschef på Upplands Väsby kommun.

Med en digital flerårsplan minskar kostnaderna och belastningen på miljön eftersom den tryckta upplagan blir mindre, men allra viktigast är att det är ett redskap för att nå fler läsare.

Läs flerårsplanen på www.upplandsvasby.se/flerarsplan


För ytterligare information:
Anette Ömossa, ekonomidirektör: 073-910 44 73
Linda Corsvall, kommunikationschef: 073-910 40 29

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se