Skip to main content

Väsby möter experter inom PCB i Japan

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 08:00 CEST

I dagarna reser en delegation från Upplands Väsby kommun till Kobe i Japan för att delta på en internationell konferens om PCB. Resan är ett led i det pågående arbetet om att utreda läckaget av PCB i Oxundasjön i Väsby.

– Att ha tjänstemän på plats i Japan och få möjlighet att kunskapsbygga tillsammans med internationella experter inom PCB-området är otroligt värdefullt. Det är viktigt i den omfattande åtgärdsprocessen som kommunen har framför sig, säger Mathias Bohman (S) kommunstyrelseordförande.

Resultat från en provtagning i Oxundasjön år 2014 visade förhöjda halter av PCB i sjöns bottensediment. Upplands Väsby kommun har sedan dess, i samverkan med bland andra Länsstyrelsen och Sigtuna kommun, utrett läckaget. Provtagning har lett till att man nu har ringat in ett område i Väsbyån varifrån PCB troligtvis läcker. Med anledning av det reser nu en delegation av tjänstemän från kommunen för att involvera internationell expertis inför det kommande saneringsarbetet. Resan ligger inom budgeten för PCB-projektet och ett urval av de personer som är knutna till projektet kommer att delta.

– I nuläget finns nationell expertis inkopplad i arbetet kring läckaget i Oxundasjön, men i den utmaning som ligger framför oss är det också viktigt att få input från internationella experter på området, säger Anna Åhr Evertson, miljöplanerare i Upplands Väsby kommun

Konferensen i Kobe pågår mellan 9–13 oktober och riktar sig till experter på PCB från hela världen.

För mer information
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23
Anna Åhr Evertson, miljöplanerare Upplands Väsby kommun 073-910 43 54
Ulrika Walldén, tf kommunikationschef, 073-910 40 29 

Upplands Väsby kommun har idag över 43 500 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2015 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se