Skip to main content

Väsby nya gymnasiums rektor en av tre i finalen till Innovativa skolledarpriset 2013.

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 21:42 CET

Innovativa skolledarpriset går till en skolledare som vill lyfta fram ett hållbart skolutvecklingsarbete. Efter ett urval bland alla nominerade skolledare har nu tre valts ut till finalen varav Birgitta Trolin, rektor på Väsby nya gymnasium i Messingenhuset i Väsby är en. Priset delas ut den 28 februari.

Microsoft har i samarbete med Lärarförbundet instiftat Innovativa skolledarpriset. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel på skolledare som via ett hållbart skolutvecklingsarbete säkrar att deras skola ger eleverna möjlighet att lyckas.

Bland de nominerade har följande tre gått vidare till finalen:

Fredrik Andersson, rektor Magnarps skola, Ängelholm
Fredrik är i sitt ledarskap lyhörd, kommunikativ och lärande med en förmåga att locka fram det bästa ur sina medarbetare. Han utvecklar IKT som hjälpmedel, inte bara för medarbetare utan också för andra skolledare.

Camilla Kauffeldt, rektor Herrgårdsskolan, Göteborg
Camilla har sina medarbetare som tydlig utgångspunkt i sitt ledarskap och ser det gemensamma arbetet, med elevens utveckling i fokus, som vägen till bra resultat Med engagemang och intresse använder Camilla IKT för pedagogisk utveckling och ser det som ett medel för framgång..

Birgitta Trolin, rektor, Väsby Nya Gymnasium, Upplands Väsby
”En skola på riktigt” är Birgittas devis. Hon är en skolledare som gör sig själv synlig för personal och elever både via virtuell och via fysisk närvaro i skolan. Internationell samverkan och forskning är viktiga faktorer, som hon stimulerar sina lärare att utveckla och våga prova i sin undervisning.

Vinnaren presenteras under Lärarförbundets skolledarkonvent i Stockholm den 28 februari.

Kriterier för priset:


En innovativ skolledare:

  • uppfattas som en kommunikativ, lärande och demokratisk ledare
  • är visionär och kreativ och har ett stort engagemang
  • stimulerar lärarnas gemensamma lärande
  • uppnår dokumenterat goda resultat utifrån givna förutsättningar
  • driver pedagogisk utveckling med stöd av IKT och arbetar strategiskt för en ökad digital kompetens bland skolans lärare
  • använder IKT i sitt administrativa arbete och i sin interna och externa kommunikation.
  • bedriver aktiv omvärldsbevakning
  • arbetar strategiskt med entreprenörskap och ökat samarbete med närsamhället.

 

För mer information

Birgitta Trolin, Rektor Väsby nya gymnasium, 073-910 42 75

Barbro Johansson, Chef Väsby välfärd, 073-910 47 66

Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg, Upplands Väsby kommun. 073-910 47 67

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 40 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.


www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se