Skip to main content

Väsby och Messingen vinner Stora Samhällsbyggarpriset 2012

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 21:08 CEST

Upplands Väsby kommun har, tillsammans med Hemsö, White arkitekter och Peab vunnit Stora samhällsbyggarpriset för byggnaden Messingen vid Väsby station med motiveringen ”för ett effektivt användande av samhällets resurser som resulterat i ett stort bidrag till en levande, lärande och hållbar stadsmiljö”.

Byggnaden Messingen är central i Upplands Väsbys satsning på en ny mötesplats i en attraktiv stad där skolor samsas med bibliotek, konst, musik och konferensmöjligheter. En nyckelfaktor är att byggnaden rymmer en mångfald av olika verksamheter som kompletterar varandra och skapar interaktion mellan gymnasieelever och vuxna som vistas i byggnaden. Servicefunktioner som bibliotek, restaurang och konferenslokaler samutnyttjas med verksamheten i två gymnasieskolor. Byggnadens gedigna material, solskyddande fasad och lokalernas mångsidiga användbarhet ger goda förutsättningar för byggnadens hållbarhet.

- Hela resan från rivningen av vårt gamla industriområdet för att skapa rum för det nya till skapandet av Messingen, både som byggnad och innehåll, har varit fantastiskt roligt. Den är ett bevis på att vi vill, kan och vågar i Väsby och Messingen är redan en inspirationskälla både internt  och internationellt när vi nu tar nästa steg på flera håll i kommunen säger kommundirektör Björn Eklundh.

Byggnaden ägs till hundra procent av Hemsö. White arkitekter har ritat och Peab har varit byggherre. Byggnaden är en del i Upplands Väsbys satsning på ett attraktivare och mer funktionell stad.

Priset utdelades i konkurrens med Clarion Hotel Post i Göteborg, Kulturhuset Sprira i Jönköping. 2011 års pris vanns av City tunneln i Malmö.

Stora Samhällsbyggarpriset är byggbranschens främsta utmärkelse. Enligt stadgarna ska priset gå till en byggnad eller anläggning av hög kvalitet, tillkommen genom en föredömlig samverkan mellan de olika aktörerna i samhällsbyggnadsprocessen. Det innebär att såväl det färdiga resultatet som den process som lett fram till detta, skall studeras och värderas. Syftet med priset är att bredda synen från att bara bygga, till att skapa samhälleliga värden. Utvärderingen görs utifrån aspekterna samhällsnytta, arkitektur, teknik, hållbarhet, samverkan, förnyelse och effektivitet

För vidare information vänligen kontakta:

Björn Eklundh, kommundirektör Upplands Väsby kommun 073-910 40 31

Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, Upplands Väsby kommun 073-910 47 67

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 40 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.


www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se