Skip to main content

Väsby och Sigtuna bjöd in till heldag om vattenvård

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 07:15 CEST

Sigtuna och Upplands Väsby bjöd in landets kommuner, myndigheter och andra intressenter till en välbesökt heldag kring kommunernas arbete för att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten.

Upplands Väsby och Sigtuna kommun presenterade kommunernas nya gemensamma vattenplan och den nyskapande webbaserade åtgärdsdatabasen för vattenplanering baserad på miljökvalitetsnormerna för vatten. Dagen anordnades i samarbete med Oxunda vattensamverkan där bägge kommunerna är med. Oxunda vattensamverkan är ett samarbete mellan flera norrortskommuner och syftet med samarbetet är att arbeta för att Mälarens vatten även i framtiden ska kunna användas som dricksvatten för stora delar av regionen, samt att bevara en mångfald av växt- och djurarter och deras livsmiljöer i sjöarna och vattendragen.

-  Det är otroligt roligt att så många kommit hit idag från bland annat  Söderhamn, Vaxholm och Uppsala. Syftet med dagen har varit att berätta om vår gemensamma vattenplan och att inspirera, och det tror jag verkligen vi lyckats med, säger Anna Åhr Evertson, miljöplanerare Upplands Väsby kommun.

Under dagen presenterades flera vattenvårdsprojekt, bland annat ett pilotprojekt om Norrviken, en arbetsmodell för åtgärdsinriktat vattenvårdsarbete på detaljnivå och projektet Steninge årike i Sigtuna där konstgjorda dammar renar vatten och lockar till sig en mycket fåglar och andra djurarter.

Dagen avslutades med en exkursion där besökarna fick följa med till Edsån för att se det pågående arbetet från dikad kanal till naturligt slingrande å och Steningedalens årike.

Kontaktpersoner:

Anna Evertson, miljöplanerare, Upplands Väsby kommun, tel: 073--910 43 54

Linda Corsvall, presskontakt Upplands Väsby kommun, tel: 073-910 40 29


Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se