Skip to main content

Väsby redovisar bäst i Sverige

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 10:00 CET

När Price Waterhouse Coopers utser bästa förvaltningsberättelse bland kommuner i Sverige placerar sig Upplands Väsby kommun som nummer ett. Väsby toppar med ”flera kreativa inslag inom ramen för sin genomtänkta struktur” skriver juryn i sin motivering.

-          Detta är ett resultat av ett målmedvetet arbete med att utveckla vårt ledningssystem och tydliggöra kommunens utveckling som varit dramatisk de senaste åren, säger Anette Ömossa Ekonomidirektör

Upplands Väsby har bland annat arbetat med att tydliggöra ledningssystemet i kommunen för att effektivisera och rikta krafterna åt samma håll. Bland annat jämför årets förvaltningsberättelse måluppfyllelse över tid och redovisar på ett lättillgängligt sätt kommunens utveckling. Förvaltningsberättelsen har en tydlig koppling mellan mål och det som mäts via nyckeltal.

Ett annat spännande grepp som Upplands Väsby tar är att sätta tydliga mål för valfrihet i kommunen. Målen mäts bland annat i antal utförare av välfärdstjänster men också i hur stor andel av barn/föräldrar/elever som upplevt att det funnits reella möjligheter till fritt val av förskola och skola.

-          När andra uppmärksammar vårt arbete betyder det mycket. Det finns många myter om ineffektiv offentlig verksamhet som vi faktiskt är raka motsatsen till och vi har flera andra offentliga verksamheter som besöker oss varje månad för att inspireras av hur ett förändringsarbete kan drivas och ge resultat.  menar Björn Eklundh Kommundirektör.

För mer information

Björn Eklundh, Kommundirektör 073-910 40 31

Anette Ömossa, Ekonomidirektör 073-910 44 73

Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg 073-910 47 67