Skip to main content

Väsby Välfärd avvecklar hemtjänst i kommunal regi på dag- och kvällstid

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 15:31 CEST

Efter att under flera år ha konkurrerat om kunderna och kämpat med stora ekonomiska underskott, läggs hemtjänsten på dag- och kvällstid i kommunal regi ner. Beslutet väntas Produktionsstyrelsen fatta vid ett extrainsatt möte den 15 maj. Trygghetslarm dygnet runt och hemtjänst under nätterna som drivs i kommunal regi berörs inte av beslutet.

Sedan 2006 då den kommunala leverantören av välfärdstjänster konkurrensutsattes har andelen kunder som valt den kommunala leverantören av hemtjänst sjunkit från 99% till 39%. I kundundersökningar förklaras denna utveckling av att kunder hos andra leverantörer har högre kundnöjdhet jämfört med kunder hos den kommunala leverantören av hemtjänst. Förutom denna utveckling finns utmaningen att få ekonomin att gå ihop hos den kommunala leverantören.

Sedan 2008 har den kommunala hemtjänsten som bedrivs av Väsby Välfärd gått back med närmare 19.3 miljoner kronor. Prognosen för underskottet 2012 är 4 miljoner kronor vilket motsvarar ca 20 procent av omsättningen. Flera försök att få rätsida på ekonomin har gjorts. Bland annat har hela verksamheten genomlysts och effektiviserats. Trots dessa åtgärder går verksamheten inte runt och nu tar produktionsstyrelsen konsekvensen av detta och föreslår att hemtjänsten på dag- och kvällstid inte längre ska drivas i Väsby Välfärds regi.

-    Att garantera hög kvalité på välfärden är en av våra viktigaste prioriteringar. Om vi inte klarar att göra det inom givna ramar är det vår skyldighet att dra oss tillbaka och låta de som klarar det bättre göra jobbet, säger Johan Hjelmstrand, ordförande i produktionsstyrelsen.

För kunderna innebär detta att en ny utförare ska väljas. Den biståndsbedömning som varje hemtjänstinsats grundas på är densamma oavsett vilken leverantör som bedriver hemtjänsten hos kunden, det vill säga att alla kunder har rätt till samma service från en privat leverantör som man tidigare fått via hemtjänsten i kommunal regi som levereras av Väsby Välfärd.

Avvecklingen av hemtjänsten i kommunal regi i Väsby Välfärd på dag- och kvällstid väntas ske under hösten. Alla 58 medarbetare inom hemtjänsten har informerats och ett aktivt arbete med att hitta individuella lösningar för de anställda som berörs har inletts. Trygghetslarm dygnet runt och hemtjänst under nätterna som drivs i kommunal regi berörs inte av beslutet.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hjelmstrand, (M) ordförande Produktionsstyrelsen: 073-910 43 96

Barbro Johansson, Chef Väsby Välfärd, 073-910 47 66

Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, 073-910 47 67