Skip to main content

Väsbybor påverkas av bussneddragningar

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 11:17 CET

Den 11 januari trädde nya tidtabeller för busstrafiken i länet i kraft. För väsbyborna innebär det lägre turtäthet på vissa linjer.

– Jag lider med alla väsbybor som står ute och fryser i väntan på bussen. Jag ska göra allt jag kan för att få till en förändring och har därför tagit initiativ till en uppvaktning av ansvarig politiker, trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M). Till det mötet har jag även bjudit in oppositionen, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förra året skickades en remiss från landstinget till de kommuner som berörs av ändringar i turtäthet. Från Väsby sida fördes då bland annat fram att färre bussavgångar skulle få konsekvenser på kommunens miljöarbete i och med att fler väsbybor väntas ta bilen istället för att resa kollektivt.

– De väsbybor som väntar på bussen vid stationen är som alltid välkomna in i pendlarbiblioteket i Messingen. Där finns både tidtabeller, värme och dagstidningar, säger Mathias Bohman.

För mer information:
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande: 073-910 41 23
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se