Skip to main content

Väsbys barnchecklista nylanseras

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 11:08 CET

Kommunens barnchecklista, som är ett verktyg för att stärka barn och ungdomars rättigheter i kommunens alla beslut, nylanseras nu efter årsskiftet. Mallarna för tjänsteutlåtanden har kompletterats så att barnens perspektiv ska vara en central del när beslut fattas.

– Jag vill att Upplands Väsby ska bli Sveriges bästa kommun att växa upp i för barn. Det krävs mycket jobb för att nå dit, därför känns det bra att ha barnchecklistan som en hjälp på vägen mot målet, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

I oktober 2014 beslutade kommunstyrelsen i Väsby att anta en så kallad barnchecklista som en del i arbetet att stärka barns rättigheter. Listan innebär att alla medarbetare och förtroendevalda i möjligaste mån ska ta tillvara barns och ungdomars perspektiv i sina verksamheter och se till att det blir en självklar del i kommunens värdegrund.

Från och med årsskiftet nylanseras Barnchecklistan i kommunen. Mallen för underlag har omarbetats av nämndsekreterarna för att markera vikten av att ha med barnperspektivet i besluten.

– Vi har gjort det enklare för alla handläggare att komma ihåg barnen genom att vi lagt till en fråga i mallen om barnens perspektiv som måste besvaras, säger Emma Rauf-Otworowski, en av kommunens nämndsekreterare.

I februari 2016 beslutar Riksdagen ifall Barnkonventionen ska bli lag. I så fall sker det tidigast 2018. Om Barnkonventionen blir lag måste kommunen stärka sitt arbete kring barnperspektivet. Det kan till exempel innebära att kommunen behöver se över organisationen och tydliggöra var uppdragen om barnrättsfrågor ska finnas.

För att stärka barns rättigheter ingår kommunen i två nätverk. 2013 bildade tio kommuner, däribland Upplands Väsby, tillsammans med Rädda Barnen och Sveriges Elevkårer ett regionalt nätverk för att stärka barns rättigheter. Kommunen är sedan 1 januari i år även medlem i det nationella nätverket för barns rättigheter. Nätverket samordnas av SKL (Sveriges kommuner och landsting).


För mer information:
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande 073-910 41 23 
Emma Rauf-Otworowski, nämndsekreterare 073-910 40 36
Anna Malm Kelfve, presskontakt 073-910 73 25

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se