Skip to main content

Väsbys bokslut visar stabilt resultat - med spadtag för 600 bostäder, skolsatsning och hållbarhet

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2014 17:51 CET

Upplands Väsby kommuns bokslut 2013 visar ett positivt resultat på 59,9 mkr, motsvarande 3,3 %, trots den rådande ekonomiska utvecklingen i omvärlden. Resultatet är en stabil grund för utmaningar i skola, tillväxt och hållbar utveckling. Kommunens befolkning under 2013 ökade med 721 invånare eller 1,8%. Befolkningsökningen håller i sig och Väsby växer i något högre takt än hela Stockholmsregionen.

- Jag är nöjd med resultatet. Den stabilitet vi har i ekonomin ger oss möjlighet att fortsätta satsa på Väsbys utveckling och högst upp på agendan står skolan. Det känns skönt att ha ordning och reda i ekonomin i Väsby trots den osäkerhet som fortsätter i världsekonomin, säger Per-Erik Kanström (M), kommunstyrelsens ordförande.

Resultatet på 59,9 mkr behövs och bidrar till att bekosta kommunens investeringar. En konsolidering av ekonomin har fortsatt utan att stor ekonomisk belastning har förts på framtiden. Fortsatt prioritet är skola, nytt vårdboende och upprustning av kommunens lokaler. Effektiviseringar och den goda befolkningsutvecklingen under 2013 har också bidragit till en stabil resultatutveckling. Den ökande befolkningen är ett resultat av ett ökat bostadsbyggande och att Väsby blivit ännu mer attraktivt. Utökningen av pendeltågstrafiken till åttaminuterstrafik under 2013 bidrar ytterligare.

- Att hålla god ordning på ekonomin och hushålla med resurser gör att vi kan satsa mer pengar där det behövs när behoven visar sig, säger Anette Ömossa, ekonomidirektör. - Vi har trots de prövningar som en lågkonjunktur ställer på en kommun lyckats behålla en stabilitet och göra viktiga investeringar och satsningar för framtiden.

- Kommunens arbete under 2013 har varit framgångsrikt. Att sätta igång bygget av 600 bostäder, utses till Sveriges miljöbästa kommun och både ha bra företagsklimat och nomineras till Kvalitetskommun är inte något som gör sig självt, säger Björn Eklundh, kommundirektör. – Strategin om en ekonomi i balans är en grundsten för att kunna skapa förutsättningar för tillväxt och bostadsbyggande. Studentbostäderma är också en spännande satsning under 2013 som skapar dynamik och attraktivitet och visar att det går om man vill, avslutar Björn Eklundh

För mer information, kontakta

Per-Erik Kanström (M), kommunstyrelsens ordförande 073-910 42 47

Björn Eklundh, kommundirektör 073-910 40 31

Anette Ömossa, ekonomidirektör 073-910 74 73

Johannes Wikman, kommunikationsstrateg 073-910 47 67

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se

Bifogade filer

PDF-dokument