Skip to main content

Harry Potter™: The Exhibition genererade ca 60 miljoner till besöksnäringen i Norrköpings kommun

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 15:25 CEST

Harry Potter: The Exhibition, som hade sin Europapremiär i Norrköping, 29 maj -
7 september, visar en fantastisk positiv turistekonomisk effekt. Det visar den rapport som HUI Research på uppdrag av Upplev Norrköping presenterar.

Harry Potter: The Exhibition
,
som arrangerades av Upplev Norrköping, blev en succé med 121 765 besökare. Rapporten från HUI visar att upptagningsområdet för besökarna var stort och samtliga av Sveriges län fanns representerade bland de svenska besökarna. 84 % av besökarna var turister och 16 % av besökarna var Norrköpingsbor.

Majoriteten av turisterna som besökte utställningen var dagbesökare. Men av de som övernattade bodde de flesta på hotell. 

Av de besökare som hade ett besök på Harry Potter: The Exhibition som sin primära reseanledning att åka till Norrköping, genererade en turistekonomisk omsättning på ca 50 miljoner kronor. Den totala turistekonomiska omsättningen på samtliga besökare motsvarar 60 miljoner.

- Sifforna visar hur betydelsefulla den här typen av evenemang är för kommunen och vikten av att skapa nya reseanledningar. Näringslivet och kommunen är de stora vinnarna! Det generar intäkter och därmed arbetstillfällen. Något som inte tas upp i rapporten från HUI är att närmare 20 000 arbetstimmar i form av sommarjobb till ungdomar har genererats under utställningstiden, vilket motsvarar nästan 10 årsverken, säger Stefan Papangelis, VD på Upplev Norrköping AB.

- Vi  kan också glädjas över att hotellbeläggningen ökar i kommunen såväl juni som juli med +5% enligt SCB:s siffror. Siffror för augusti är inte redovisade än, men även här förväntas en positiv utveckling gentemot 2013 avslutar Stefan Papangelis.

Utställningen har också haft ett stort medievärde för kommunen.

Se rapporten i sin helhet i bifogad PDF-fil.

Upplev Norrköping AB har till uppgift att i tät samverkan med näringslivet utveckla besöksnäringen i Norrköping, att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Norrköping som turist-, evenemangs-, och mötesstad. Upplev Norrköping AB är ett 100% kommunalägt bolag under Norrköping Rådhus AB. 

Läs mer om bolaget på upplev.norrkoping.se/upplevnorrkopingab


www.upplev.norrkoping.se
www.bravikslandet.se
www.golfnorrkoping.se
www.escvb.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy