Skip to main content

Först med energilagring med miljövänligt batteri

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2017 13:31 CET

Energilagring med miljövänligt batteri tas i bruk på Tiundaskolan i Uppsala.

Uppsala kommun Skolfastigheter blir först i Skandinavien med installation av energilagring med miljövänligt batteri. Batterier som består av saltvatten och bomull installeras på Tiundaskolan i Uppsala, en byggnad som byggs enligt högsta möjliga energiklassificering. Batterierna ska lagra solenergi från skolans egen solelanläggning för att användas när den gör mest nytta.

Tiundaskolan i Uppsala byggs och certifieras enligt Miljöbyggnad energiklass guld. När skolan står klar hösten 2018 är det en energismart skola med den senaste tekniken inom miljövänlig energilagring som tar emot 1044 barn från förskola till årkurs nio.

Solelanläggningen på taket kommer att producera cirka 96 000 kilowatt per år vilket motsvarar ungefär 12 procent av skolans totala energiförbrukning. För att skapa jämnare energiförbrukning testar Skolfastigheter en ny typ av anläggning för energilagring. Batterier uppbyggda med saltvatten och bomull ska lagra energi som sedan kan användas vid andra tidpunkter, exempelvis nattetid eller undre perioder när solen inte skiner. Tekniken är ny och fördelarna är bland andra den låga miljöpåverkan vid tillverkning och sluthantering av batteriet. Storleken på solelanläggningen är 106 kWp och energilagringens kapacitet är 24 kilowatt.

- Med den här tekniken kan vi lagra energi vid överskott och nyttja exempelvis nattetid för att driva ventilation i byggnaden. Den ger oss också möjlighet att kapa effekttoppar vilket minskar kostnader för köpt energi, säger Micael Östlund, teknisk förvaltare på Skolfastigheter.

För att skolbyggnaden ska nå högsta miljöklassificering inom energiområdet har stom- och detaljlösningar utförts för att minimera värmeförluster. Detta kombineras med effektiva system för uppvärmning, ventilation, styrning av belysning och tidkanaler. Belysningen utgörs av ledbelysning med närvarocensorer och dagsljusstyrning som anpassar belysningen efter inkommande dagsljus. Ventilationen styrs med koldioxidmätare och närvarocensorer för ansvarsfull energiförbrukning och god inomhusmiljö.

- Tiundaskolan är den första grundskolan som Skolfastigheter bygger. Skolan är ett bra exempel på att Uppsala växer smart och hållbart, säger Annelie Johansson, vd för Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

Projektet är en del av Skolfastigheters samarbete med STUNS, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle.

För mer information kontakta:

Micael Östlund, teknisk förvaltare Skolfastigheter, 018-727 45 24, micael.ostlund@skolfastigheter.se

Anna Ramstedt, marknad- och kommunikationschef Skolfastigheter, 018-727 40 65, anna.ramstedt@skolfastigheter.se

Skolfastigheter äger och förvaltar merparten av Uppsala kommuns pedagogiska lokaler, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Totalt ingår 130 fastigheter över hela kommunen, vilket motsvarar cirka 410 000 kvadratmeter.