Skip to main content

Fyra invigningar på fyra veckor

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2019 08:00 CEST

Solen strålade över invigningen av Gottsundaskolan - den första av höstterminens invigningsceremonier. Foto: Susanne Folin/Skolfastigheter

Skolfastigheter har rivstartat höstterminen med inte mindre än fyra invigningar. Närmare 1 700 barn och unga har fått nya, fräscha lokaler samtidigt som vi skapat ytterligare 500 platser genom ny- och utbyggnad.

400 nya platser i den anrika Katedralskolan

Katedralskolan med anor från medeltiden ligger många Uppsalabor varmt om hjärtat. Den äldsta delen av den nuvarande skolbyggnaden invigdes den 31 augusti 1869. På klockslaget 150 år senare återinvigdes skolan efter en omfattande renovering och tillbyggnad. Arbetet har pågått under 3 år och genomförts i 2 etapper. Skolans kapacitet har utökats från tidigare 1 100 elever till hela 1 500.

– Utmaningen har varit att bevara det kulturhistoriska värdet men ändå uppfylla dagens byggnadskrav, säger Peter Walhed, fastighetschef på Skolfastigheter.

All ventilation har bytts ut, all el är ny och alla ytskikt renoverade. Det ursprungliga utseendet på vissa dörrpartier har återställts genom nytillverkning och trompe l’euil-målningen i huvudentrén återskapats, för att nämna några exempel. Katedralskolan är även rustad för framtidens teknik med solenergianläggning på taket och nya nätverksdragningar

–  Jag är jätteglad över att vi alla får vara här igen efter flera år på olika adresser. Det är skönt för både personal och elever att kunna vara på samma skola, sade rektor Heléne Lagerquist vid invigningen.

Gottsundas elever är tillbaka i Gottsunda

Den 21 augusti, lagom till terminsstarten, välkomnades Gottsundas elever tillbaka till Gottsunda. Detta endast 10 månader efter branden då två tredjedelar av Gottsundaskolan brann ner till grunden och den tredje huskroppen fick omfattande skador. Skolfastigheter, Uppsala kommun, entreprenörer och andra har gjort sitt yttersta för att bygga en ny skola åt de ca 500 elever som varit evakuerade till andra lokaler.

Den nya skolbyggnaden är uppbyggd av moduler av hög kvalitet och beräknas stå kvar i fem år medan en ny, permanent skola byggs på en annan tomt i närheten.

– Kravet var att det ska vara hög kvalitet, vi ville inte ha baracker, säger Gottsundaskolans rektor Elisabeth Viksten Eriksson. På många sätt har vi fått en finare skola nu, tillägger hon.

Det hus som klarade branden har renoverats och uppdaterats efter dagens regelverk.

Tack vare en ny placering av huskropparna har skolan också fått en helt ny skolgård som ska uppmuntra till utomhustillvaro och aktivitet. Lite arbete återstår, framförallt utomhus, men allt ska bli klart under hösten.

Miljöfokus på Grindstugans förskola i Rosendal

Den nybyggda Grindstugans förskola, med plats för 108 barn, hade sin invigning den 4 september.

Förskolan är planerad med hållbarhet och miljötänk i varje detalj. Det gäller alla delar från utformningen av lokalerna, med många och stora ljusinsläpp, till giftfria material i huset och på förskolegården. Alla material är miljöprövade och huset har närvarostyrd ledbelysning. På den del av taket som vetter mot söder finns en solelsanläggning. På andra delar är taket täckt av sedum som bl a hanterar dagvatten i form av nederbörd.

Huset är certifierat med Miljöbyggnad nivå Silver.

Grindstugans förskola är den första av flera förskolor som Skolfastigheter ska bygga i Rosendal.

Upprustad utemiljö och totalrenoverad innemiljö på Äppellundens förskola

Äppellundens förskola, med plats för 37 barn, återinvigdes den 10 september med en grillfest på gården. I förskolans totalrenovering ingick bland annat att byta alla golvmattor, få ny färg på väggarna, nytt innertak, belysning och ventilerat golv. All inredning är också ny.

Förskolegården, som verksamheten och barnen använder mycket, har fått en omfattande upprustning. Förutom att fräscha upp befintlig utrustning finns en ny pergola och ny trall på plats.

Bara början

För Skolfastigheter är det här bara början. Under kommande år fler nya skolor och förskolor byggas och flera befintliga ska antingen renoveras eller rivas och ersättas med nya. Uppsala växer och med det behovet av nya platser i våra pedagogiska lokaler – både i de befintliga och där nya bostadsområden växer fram. Enligt prognoserna behöver ytterligare 3 000 barn och unga få plats de närmaste åren.

Vi är glada att få vara med och lägga grunden för barn och ungas framtid i Uppsala. 

Uppsala kommun Skolfastigheter AB äger, förvaltar, bygger och förädlar skolfastigheter i Uppsala kommun. Vi ska bidra till barns och ungas utveckling och välbefinnande, samt skapa mervärde för ägarna, det vill säga Uppsala kommun.