Skip to main content

Nu börjar bygget av nya Tiundaskolan

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2016 15:04 CEST

Idag murades de första stenarna för nya Tiundaskolan. Elever från skolan och från Hemmings förskola deltog tillsammans med Caroline Andersson (S), ordförande i utbildningsnämnden och Jan Ejdersund (S), ordförande i Uppsala kommun Skolfastigheter AB, och fick mura varsin sten.

Många hade mött upp på Tiundaskolans fotbollsplan där murningen gjordes. Samtidigt visades skisser och en modell över hur skolan kommer att se ut när den står klar höstterminen 2018.

–Det är en historisk dag när vi börjar bygget av nya Tiundaskolan, en modern skola med modern pedagogik, Här får elever och medarbetare möjlighet att arbeta i utrymmen som kan anpassas efter olika gruppstorlekar och ämnen i stället för i traditionella klassrum, vilket möjliggör nya arbetssätt sa Caroline Andersson.

Projektet är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, som beställt skolan, och Uppsala kommun Skolfastigheter AB. Ett tidigare förslag till ny skolbyggnad har omarbetats för att få en modernare utformning som passar både nutida och framtida läroplaner. Skolan kommer att ha lika många elever, men blir mindre och 50 miljoner billigare att bygga än det tidigare förslaget.

–Tiundaskolan blir en energismart skolbyggnad med högt ställda miljö- och energikrav, berättade Jan Ejdersund. Men vi har också lagt stort fokus på att skapa inspirerande och trygga lärmiljöer. Barnen har önskat sig en ”skola där alla är snälla” och det vill vi leverera, bland annat genom att skapa ljusa, öppna och välkomnande ytor.

Tiundaskolan ska rymma 1044 elever mellan 0-15 år. Förskolan får åtta avdelningar för 144 barn, och grundskolan 900 platser.

–Tiunda är ett bra exempel på hur vi genom geografisk närhet mellan skolformer och stadier möjliggör goda förutsättningar till att säkra övergångar som i sin tur ger bra förutsättningar att möta varje elev, sa Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör.

Skolfastigheter bygger först idrottshallen, som ska stå klar 2017. Den övriga skolan blir en, sammanhållen byggnad som står klar att tas i bruk hösten 2018. Skolan får en ett eget kök, där 3 000 matportioner kan lagas för leverans även till andra skolor.

Ytterligare information finns på www.skolfastigheter.se

För mer information

Caroline Andersson (S), ordförande i utbildningsnämnden

Telefon: 018-727 13 51

Annelie Johansson, VD Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Telefon: 018-727 44 84

Skolfastigheter äger och förvaltar merparten av Uppsala kommuns pedagogiska lokaler, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Totalt ingår 179 fastigheter över hela kommunen, vilket motsvarar cirka 415 800 kvadratmeter.