Skip to main content

Nu startar rivningen av Tiundaskolan

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2015 11:15 CET

De sju skolbyggnaderna är i dåligt skick och området är i behov av fler skolplatser. Från och med måndag den 9 november är Tiundaskolan en byggarbetsplats och kommer att hägnas in med staket. I samband med att området spärras av upphör parkeringsytan längs Ringgatan, medan parkeringarna längs Sibyllegatan och Tiundagatan kommer att finnas kvar. Arbetet medför viss ökad trafik i området i form av transporter och bortforsling av material med in- och utfart vid korsningen Ringgatan/Sibyllegatan.

Idrottshallen är i bruk till och med den 16 november.

Inmurade konstverk bevaras

I två av skolans byggnader finns konstverk av Upsala-Ekebykonstnären Ingrid Atterberg. Teglet i hennes konstverk hittade hon på platsen när skolan skulle byggas tidigt 1960-tal och kom ursprungligen från det tegelbruk som låg på platsen fram till 1962. Försök att bevara en del av konstverket "Rosa Tegelusa" kommer att göras. Tanken är att konstverket ska få en plats i anslutning till nya Tiundaskolan och föra platsens historia vidare.

Nya skolan dubbelt så stor

Den nuvarande skolan, som hade kapacitet för cirka 600 elever, har länge varit i behov av upprustning. Behovet av skolplatser är stort i Luthagen och den nya skolbyggnaden byggs för att kunna ta emot 1044 elever och förskolebarn.
Nya Tiundaskolan beräknas stå klar hösten 2018.

Nya Tiundaskolan är ett samverkansprojekt mellan Skolfastigheter och ByggDialog AB.

För mer information kontakta:
Karin Rosén, projektledare Skolfastigheter, 076-213 31 07, karin.rosen@wahlros.se
Anna Ramstedt, kommunikationsansvarig Skolfastigheter, 018-727 40 65, anna.ramstedt@skolfastigheter.se

Skolfastigheter äger och förvaltar merparten av Uppsala kommuns pedagogiska lokaler, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Totalt ingår 179 fastigheter över hela kommunen, vilket motsvarar cirka 415 800 kvadratmeter.