Skip to main content

Ny fastighetschef på Skolfastigheter

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2016 11:08 CEST

Magnus Dureman anställs som fastighetschef på Uppsala kommun Skolfastigheter AB och får ansvaret att leda bolagets fastighetsenhet. Magnus kommer närmast från Visera AB där han har arbetat som konsult.

Magnus Dureman har bred erfarenhet av fastighetsförvaltning genom tidigare uppdrag som VD för Upplands Fastighetsservice, fastighetschef på Rikshem och närmast från Visera AB där han ansvarar för företagets konsultverksamhet mot fastigheter.

Skolfastigheter äger, förvaltar och utvecklar ett 140-tal fastigheter som hyrs ut till pedagogisk verksamhet, i huvudsak Uppsala kommun. Enligt den handlingsplan för strategisk försörjning av utbildningslokaler som Kommunstyrelsen i Uppsala har beslutat om ska Skolfastigheter tillsammans med Uppsala kommun skapa 5 700 skol- och förskoleplatser till år 2020.

-Skolfastigheter bygger nya skolor och förskolor som ska förvaltas väl och vårt äldre bestånd ska underhållas för att vara i gott skick och möta kommunens högt ställda miljö- och energimål. Magnus breda erfarenhet från fastighetsförvaltning utgör en bra förstärkning till bolaget, säger VD Annelie Johansson.

Magnus Dureman tillträder sin tjänst den 1 september och ersätter Annelie Johansson, tidigare fastighetschef, som sedan december 2015 är VD för Skolfastigheter.

Skolfastigheter äger och förvaltar merparten av Uppsala kommuns pedagogiska lokaler, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Totalt ingår 140 fastigheter över hela kommunen, vilket motsvarar cirka 410 000 kvadratmeter.