Skip to main content

Skolfastigheter satsar stort på solenergi

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2016 14:15 CEST

På Fyrisskolans tak installeras just nu solcellspaneler på en 1500 kvadratmeter stor yta. Det är Skolfastigheters hittills största satsning på solenergi och blir Uppsalas största anläggning. Satsningen görs som en del av miljöarbetet inom Uppsala kommun.

Sammanlagt 964 solcellspaneler ska installeras på taken vid Fyrisskolan, vilket motsvarar en yta på cirka 1 500 kvadratmeter. Den el som produceras kommer i huvudsak att förbrukas av skolan. Energin ska också användas till laddstolpar för elbilar som Skolfastigheter i ett samarbetsprojekt med Uppsala Parkerings AB kommer att montera vid två parkeringsplatser i anslutning till gymnastikhallen.

Solcellsanläggningen beräknas leverera energi motsvarande cirka 140 000 kilowattimmar per år och planeras tas i bruk sommaren 2016.

Solelinstallationer under 2016

Ett av Uppsalas kommungemensamma inriktningsmål är att kommunen ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen. Skolfastigheters mål för solenergi är att ha 0,6 megawatt installerad solelinstallationer på det totala fastighetsbeståndet år 2016.

-Vi har utrett vilka av våra fastigheter som lämpar sig för att utvinna solenergi, nu börjar vi arbetet med att installera anläggningarna. Skolfastigheters satsning på solenergi ska bidra till att vi når våra klimatmål och är med och skapar ett hållbart Uppsala, säger Annelie Johansson, VD för Skolfastigheter.

Förutom Fyrisskolan planerar Skolfastigheter att installera solenergianläggningar på ytterligare sex objekt under 2016; Valsätraskolan, Ramsjö förskola, Ramsta skola, Jarlaparkens förskola, Sopranens förskola och Tunaparkens förskola.

För mer information kontakta

Micael Östlund, teknisk förvaltare Skolfastigheter, telefon 018-727 45 24,

micael.ostlund@skolfastigheter.se

Skolfastigheter äger och förvaltar merparten av Uppsala kommuns pedagogiska lokaler, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Totalt ingår 179 fastigheter över hela kommunen, vilket motsvarar cirka 415 800 kvadratmeter.