Skip to main content

Framtidens avfallshantering i Uppsala

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 14:30 CEST

Uppsala Vatten har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning. Uppsala Vattens styrelse har idag fattat beslut om att skicka ut den på remiss. Den nya renhållningsordningen planeras att gälla fram till 2022.

I den nya renhållningsordningen finns det offensiva mål för att ytterligare öka utsorteringen av matavfall och förpackningar från hushåll.

-  Uppsalaborna är nöjda med hanteringen av avfallet men nu vill vi höja ambitionen ytterligare, säger Kristian P Ljungberg, ordförande i Uppsala Vattens styrelse.

Målen handlar också om att öka återanvändningen genom att förenkla mottagningen på återvinningscentralerna och möjliggöra försäljning av återanvändbara produkter. Framtidens återvinningscentraler kommer därmed att uppmuntra och förstärka kretsloppsperspektivet.

-  Vi har satt som mål att bygga en kretsloppspark, en plats där du både kan lämna saker och samtidigt köpa något som någon annan lämnat, vilket bidrar till att belastningen på miljön minskar avslutar Kristian P Ljungberg.

Renhållningsordningen är en strategisk plan och ett regelverk för avfallshanteringen, som alla kommuner ska ha enligt Miljöbalken. Renhållningsordningen antas slutligen av kommunfullmäktige första halvåret 2014.

Mer information

Kristian P Ljungberg, ordförande i styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB, telefon 076-788 29 10

Michael Persson, avfallschef Uppsala Vatten och Avfall AB, telefon 018-727 93 61

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat femton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 km vattenledningar, 850 km avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är 160 anställda med en omsättning på 450 miljoner kronor (2011).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy