Skip to main content

Näring från avloppsvatten används i jordbruket

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 10:40 CEST

När avloppsvatten renas bildas näring som jordbruket vill ha. Växtnäringen från Uppsalas reningsverk är nu certifierat och godkänt att användas. Det första lasset sprids på åkrarna från och med i höst. Tillsammans sluter vi kretsloppet.

Avloppsslam innehåller mycket fosfor, men även kväve, viktiga mikronäringsämnen och mull. Sedan i våras är slammet från Kungsängsverket certifierat enligt ett system som kallas Revaq. Det innebär att det uppfyller myndigheters, jordbrukares, livsmedelsbranschens och konsumenters krav. 

Arbetet med att kontrollera kvaliteten på växtnäringen slutar inte i och med certifieringen. Uppsala Vattens medarbetare tar prover på varje lass som kommer från reningsverket. Dessutom pågår ett ständigt arbete med att förbättra kvaliteten på ingående avloppsvatten.

Uppsala Vatten och Miljökontoret, som är tillsynsmyndighet, ställer nu högre krav på och informerar industrier och verkstäder om vad som gäller. Minst lika viktigt är det att fortsätta berätta för Uppsalaborna vad de kan göra. För vad du häller i vasken har betydelse.

-  Uppsalaborna har blivit mer medvetna om vad som är okej att hälla i avloppet. Det gör att vi tillsammans kan sluta kretsloppet, få näring på åkrarna och ett bra vatten i Fyrisån säger Caroline Holm, Utredningsingenjör på Uppsala Vatten.

Checklista för ett renare avlopp

I avloppet: Det som passerat kroppen, toalettpapper, diskvatten, vatten från tvättmaskin, duschvatten med tvål och schamporester

I hushållets avfallskärl: Cigaretter, snus, fetter, tvättlappar, våtservetter, bomullspinnar, tandtråd, plåster, blöjor, bindor, kattsand, bomull

I kärl för farligt avfall: Bensin, oljor, färgrester

Lämnas till Apoteket: Överblivna läkemedel

Presskontakt

Caroline Holm, Utredningsingenjör Uppsala Vatten, telefon: 018-727 93 41

Teresa Frykman, Marknadschef Uppsala Vatten, telefon 018-727 94 11

 

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat femton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 km vattenledningar, 850 km avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera