Skip to main content

Ser positivt på den nationella avfallsutredningen

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 17:05 CEST

Idag presenterades den nationella avfallsutredningen. Flera förändringar i hanteringen av hushållsavfall är föreslagna. Bland annat föreslår utredningen att kommunerna ska få ansvaret för insamlingen av förpackningar och tidningar från hushåll. Uppsalas kommunala avfallsbolag Uppsala Vatten och Avfall AB ser positivt på utredningen. Bolaget förutsätter att  ekonomisk kompensation erhålles för insamling av tidningar och förpackningar.

-          Vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra kunder, förenkla insamlingen och öka återvinningen, säger Tommy Högström, VD på Uppsala Vatten.

Nästan 30 % av Uppsalabornas brännbara hushållsavfall är förpackningar och tidningar enligt Uppsala Vattens senaste plockanalys. I kontakt med sina kunder upplever Uppsala Vatten att det finns brister i den nuvarande insamlingen av tidningar och förpackningar, till exempel för få stationer, överfulla containrar, skräpigt och svårbegriplig ansvarsfördelning. Utredningsförslaget möjliggör en förutsättning att förenkla för kommuninvånarna att sortera sitt avfall.

-          Det är för tidigt att säga hur insamlingen av förpackningar kommer att se ut i Uppsala framöver, men vår intention blir att utöka service och tillgänglighet, säger Tommy Högström, VD på Uppsala Vatten.

Arbetet med en ny renhållningsordning för Uppsala kommun pågår och avfallsutredningens förslag kommer att vara en viktig del i det fortsatta arbetet.

Presskontakt

Michael Persson, avfallschef
Telefon 018-727 93 61

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.

Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat femton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 km vattenledningar, 850 km avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.