This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Airwatergreen och Sprint Bioscience gör exit från UIC

Pressmeddelande -

Airwatergreen och Sprint Bioscience gör exit från UIC

Airwatergreen och Sprint Bioscience antogs till företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centres programsteg när produktidén och affärsplanen var i sin linda. I dag är de flygfärdiga tillväxtföretag efter att ha avslutat UICs programsteg. Företagen har nu utsetts till alumnföretag inom UIC och får därmed möjlighet till fortsatt tillgång till en affärscoach från UIC och ingår även i UICs nätverk.

- Vi är stolta över våra två nya alumnföretag. Personerna bakom företagen har ett stort engagemang och en stark drivkraft. Det är mycket positivt att se hur de båda bolagen har utvecklats sedan starten i UIC. De förvaltar sina tillväxtmöjligheter väl, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

UICs nya alumnföretag diplomerades traditionsenligt på UIC-dagen den 21 augusti.

Airwatergreen hade från början fokus på att utvinna rent dricksvatten ur luft. Under vägen styrdes detta mer och mer över till att lösa ett för Sverige större problem, att bli av med fukt i byggnader. Airwatergreen utvecklar en helt ny kondenseringsmetod, kallkondenseringen, som möjliggör effektiv fukthantering i alla temperaturer – till och med i minusgrader. Den förbrukar mindre energi än dagens teknik och utrustningen är liten och är oberoende av installation av ventilationsrör.
Idag har bolaget cirka 20 utrustningar ute hos kund och Airwatergreen har precis avslutat produktutvecklingen av deras första serieproduktion av AWD450 som lanseras nu i augusti 2013. AWD450 är marknadens första luftavfuktare som kan kondensera i alla temperaturer. www.airwatergreen.com

Sprint Bioscience utvecklar läkemedel mot cancer med tekniker där de snabbt kan finna nya läkemedelskandidater, vilket är både kostnads- och tidsbesparande för läkemedelsindustrin. De bedriver också uppdragsforskning åt kunder i Europa och USA. Bolaget har ett mycket starkt team och har vuxit sig tre gånger större sedan starten 2009.
www.sprintbioscience.com


Bildtext: Lars Olde från UIC diplomerar Jonas Wamstad, Airwatergreen (vänster) och Kenth Hallberg, Sprint Bioscience (höger).

För mer information kontakta
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Presskontakt

Relaterat material

Relaterade nyheter