Skip to main content

Oss-Q slutför finansiering, initierar klinisk studie och byter namn till OssDsign

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2013 08:12 CEST

Oss-Q AB, ett Uppsalabaserat medicinteknikföretag med inriktning på implantat för benläkning, har tillförts 13,7 MSEK genom en företrädesemission och initierar nu en klinisk studie med skallbensimplantatet OssDsign Cranio PSI. I samband med dessa viktiga framsteg byter bolaget namn till OssDsign AB. Karolinska Development investerade 6,8 MSEK och ökade därmed sitt ägande i OssDsign AB från 16% till 26%*.

Efter en nyligen slutförd finansieringsrunda som tillförde OssDsign 13,7 MSEK, tar bolaget ytterligare ett viktigt steg och inleder en klinisk multicenterstudie med sin första produkt, OssDsign Cranio PSI. I studien utvärderas utöver det kliniska resultatet även livskvalitet och hälsoekonomi.  De första patienterna i studien har i dagarna genomgått operation på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Bo Qwarnström, VD, OssDsign:
"Den kliniska studien med OssDsign Cranio PSI genomförs på patienter där tidigare behandlingsalternativ misslyckats. De positiva behandlingsresultat som hittills uppvisats tyder på att OssDsign Cranio PSI kan bli ett nytt viktigt alternativ för denna patientkategori, särskilt när skallskadorna är svåra. Vårt mål är att dokumentera detta i den nu startade studien.”

Etableringen av OssDsign Cranio PSI kommer att utgöra en värdefull plattform för vidare utveckling av tillämpningar inom skallkirurgi och inom andra ortopediska områden, såsom läkning av frakturer. Marknaden för benläkningsprodukter var värd 1 miljard euro 2012.

Torbjörn Bjerke , VD, Karolinska Development:
”Det var självklart för oss att öka ägandet i OssDsign, bolaget har gjort stora framsteg på kort tid. De operationer som har gjorts hittills med OssDsign Cranio PSI har i samtliga fall varit framgångsrika och för vissa patienter helt livsavgörande. Om bolaget kan upprepa resultaten i den nyligen startade studien så har bolaget gjort en stor bedrift för alla patienter med skallbensskador och även för ägarna.”

Allvarliga olyckor och öppen hjärnkirurgi kan medföra stora, komplicerade skador på skallbenet. Dagens implantatmaterial ger i många fall dåliga kliniska resultat, vilket är orsaken till att OssDsign utvecklat ett nytt implantat där biomaterial, mekaniska egenskaper och implantatdesign optimerats just för dessa skador. OssDsign utvecklar ett nytt biokeramiskt material som till sin kemiska sammansättning liknar ben. Bolagets strategi är att omvandla tekniken till tydligt differentierade produkter för benläkning och att bygga ett nischföretag inom ortopedi, till att börja med genom egen försäljning inom skallkirurgi.

Oss-Q har fått stöd i sin affärsutveckling genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram och ingår idag i programmet UIC Business Accelerator.

*Direkt och indirekt investering och ägande genom KCIF Co-Investment Fund KB


För ytterligare information, vänligen kontakta

Bo Qwarnström, VD, OssDsign AB
Tel: 076 899 85 87, e-post: bq@ossdsign.com

Torbjörn Bjerke, VD, Karolinska Development AB
Tel: 072 744 41 23, e-mail: torbjorn.bjerke@karolinskadevelopment.com

Benjamin Nordin, informationsdirektör, Karolinska Development AB
Tel: 073 093 60 80, e-mail: benjamin.nordin@karolinskadevelopment.com


REDAKTÖRERNA

Om OssDsign AB
OssDsign utvecklar banbrytande implantat för benläkning med fokus på skallkirurgi. Bolaget har ett registreringscertifikat för tillverkning och försäljning av patientspecifika implantat och har mycket positiva resultat på hittills behandlade patienter.  OssDsign grundades av forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset och Uppsala universitet. För mer information: www.ossdsign.com..

Om Karolinska Development AB
Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl patienter och forskare som investerare, genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer. Portföljen består idag av 38 projekt, varav 16 projekt är i klinisk utveckling. För mer information: www.karolinskadevelopment.com..

Karolinska Development är noterat på NASDAQ OMX. Karolinska Development kan vara skyldig att offentliggöra informationen i detta dokument i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.

Medinvesteringar från KCIF Co-Investment Fund KB stöds av Europeiska Unionens Technology Transfer Pilot Projekt.Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy