Skip to main content

Pharem Biotech får 250 000 kronor från VINNOVA

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 11:22 CET

UIC-bolaget Pharem Biotech får 250 000 kronor genom VINNOVAs program Testbäddar inom miljöteknikområdet.  Totalt har 29 projekt beviljats anslag.  

Det Uppsalabaserade bolaget Pharem Biotech får nu 250 000 kronor från VINNOVA i förstudiemedel till projektet Bioteknisk filtrering av läkemedel i reningsverk. Pharem Biotech utvecklar en ny teknik för att avlägsna läkemedel i vattenmiljöer.

Som en del av regeringens miljöteknikstrategi satsar VINNOVA från 2013 och framåt på utveckling av testbäddar inom miljöteknikområdet. Syftet är att skapa fler konkurrenskraftiga företag, hållbar tillväxt, ökad export och fler arbetstillfällen med bas i svensk miljöteknik.

Se VINNOVAs pressmeddelande här.


Pharem Biotech har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Lab.

För mer information: 
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Martin Ryen, vd
Pharem Biotech
Tel: 070-915 2290
E-post: martin.ryen@pharembiotech.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera