Skip to main content

Rekordstark tillväxt för UIC-bolag under 2011 – ROI 14,2 gånger pengarna

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2012 08:07 CEST

År 2011 var ett bra år för tillväxtföretagen inom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre, UIC. Det visar UICs årsberättelse för 2011 som publiceras i dag. Omsättningen i UIC-bolagen ökade med över 20 procent till 201 miljoner kronor under 2011 och 54 personer nyanställdes. Samtidigt dubblerades investeringarna i bolagen till totalt 314 miljoner kronor. De positiva vindarna resulterade i att UIC-bolagen gav en rekordhög återbäring på 14,2 gånger pengarna för varje offentlig krona som satsats i UIC under året.

Trots lågkonjunktur visade bolagen inom Uppsala Innovation Centre fortsatt positiva siffror för verksamhetsåret 2011. Omsättningen i UIC-bolagen var totalt 201 miljoner kronor under 2011, jämfört med 164 miljoner kronor under föregående år. Även investeringsnivån i bolagen slog nya rekord då privata och offentliga investerare dubblerade sina satsningar till 314 miljoner kronor från 152 miljoner kronor 2010.

UICs offentliga ”return on investment”, ROI, överträffade alla tidigare nivåer. Under året blev UICs ROI 14,2 gånger pengarna, vilket kan jämföras med ett ROI på 8,7 under 2010.  Det innebär att en offentlig krona till UIC återbetalades med 14,2 kronor från UIC-bolagen till staten. Den rekordhöga återväxlingen är ett resultat av en ökad omsättning bland företagen och ökade skatteintäkter från företagen till staten.

– Det är fantastiskt roligt att kunna presentera ett rekordhögt ROI på 14,2. Vi har flera mycket intressanta och framgångsrika bolag inom UIC som investerare engagerat sig i under 2011. Många investerare ser UICs arbete med bolagen som en kvalitetsstämpel på verksamheten, vilket är ett fint kvitto på att vår UIC-modell fungerar bra, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

Uppsala Innovation Centre kan också visa att nio av tio bolag som genomgått programmet UIC Business Accelerator är fortsatt aktiva på marknaden efter att ha lämnat företagsinkubatorn.

– Många av våra bolag gjorde fantastiska framsteg under 2011. Vi har sett flera lyckade affärer, strategiska samarbeten, utmärkelser och finansieringar under det gångna året, och det är förstås mycket positivt både för bolagen och för samhället, säger Per Bengtsson.


Några nyckeltal för bolag inom Uppsala Innovation Centre 2011
2010 års resultat inom parentes

Offentlig return on investment (ROI)
Offentlig return on investment, ROI, är 14,2 (8,7) för Uppsala Innovation Centre. Det vill säga uppväxlingen av den erhållna offentliga finansieringen till UIC i förhållande till skatter och avgifter som bolagen återbetalat till staten under 2011. I detta fall 14,2 gånger.

Investeringar i bolag inom UICs programsteg
Investeringarna i inkubatorbolagen har under 2011 varit 314 (152) miljoner kronor. Av dessa var 243 (85) miljoner kronor i form av ägarkapital och 71 (67) miljoner i bidrag och lån.

Antal sysselsatta i UIC-bolag inom UICs programsteg
309 (263) personer har varit verksamma i inkubatorbolagen under 2011. Av dessa är 54 (46) nyanställda under perioden.

Omsättning och resultat
Omsättning under 2011 för inkubatorbolagen var 201 (164) miljoner kronor och det ekonomiska nettoresultatet* var -83 (-86) miljoner kronor.

Skatteintäkter
Ackumulerade skatteintäkter (direkta skatter såsom vinstbeskattning, arbetsgivaravgifter, personalens källskatter och moms) som genererades under 2011 var 106 (73) miljoner kronor.

* Med nettoresultat menas summan av resultat från vinstgivande bolag och förlustbringande bolag.

Klicka här för att spara ner hela årsberättelsen 2011-2012 i pdf-format (3,2 MB).


För mer information och tryckt version av årsberättelsen 2011-2012
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Innovationsbrons inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.