Skip to main content

Sensidose ökar tempot – nyemission på 18,4 mkr och ny vd

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2012 09:00 CEST

Nyemission på 18,4 miljoner klar. Ny VD på plats och två nya marknadserfarna ledamöter i styrelsen. Sensidose AB i Uppsala har nyligen genomfört en nyemission på 18,4 miljoner kr. Från den 3 maj är Jack Spira VD för Sensidose AB och efterträder Sören Nygren. Håkan Englund och William Gunnarsson är nya ledamöter i bolagets styrelse.


Sensidose har utvecklat ett helt nytt och patenterat system för individuell dosering av tablettläkemedel. I systemet ingår en elektronisk doseringsapparat som gör det möjligt att ge läkemedel i form av mikrotabletter. Systemet innehåller även funktioner för symptomregistrering. En registreringsansökan lämnades för fem månader sedan in till Läkemedelsverket för ett läkemedel, som avser behandling av Parkinsons sjukdom.

Hittills har ca 20 miljoner kr investerats i Sensidose och den nu genomförda emissionen tillför ytterligare 18,4 miljoner kr. Dessa nya medel kommer främst att användas till färdig-utveckling av dosautomaten, uppskalning av tillverkningsprocessen för mikrotabletterna, hälsoekonomisk studie och marknadslansering. Bolaget planerar för en marknadslansering av läkemedlet i slutet av 2013.

Det finns idag ca 1,5 miljoner Parkinsonpatienter i USA, Japan och större marknaderna i Europa. Bolaget bedömer att upp till 90 procent av dessa skulle ha nytta eller stor nytta av vårt läkemedel. Detta motsvarar en total marknadspotential på ca 2,2 miljarder dollar, varav Sverige motsvarar 200 – 300 miljoner kronor.

”Sensidose går nu in en fas där vi ökar tempot mot målet att nå en marknadslansering. Närmast gäller att få godkännande av läkemedlet samt slutlig utveckling och produktion av dosautomaten. Därefter är det dags för marknadslansering, där Sverige blir första land. Den nya behandlingsprincipen kommer att resultera i förbättrad livskvalitet för patienterna, med bättre funktionalitet, minskade biverkningar och besparingar för samhället,” säger Jack Spira, nytillträdd VD i Sensidose.

Jack Spira är medicine doktor och har disputerat vid Karolinska Institutet. Han har varit verksam under 25 år i läkemedelsindustrin, företrädesvis inom Pharmacia, men även haft internationella befattningar i andra bolag. Sören Nygren som varit VD kommer att finnas kvar i bolaget för att i första hand hantera utvecklingen av dosautomaten.

Två nya ledmöter, Håkan Englund och William Gunnarsson har valts in bolagets styrelse, som nu tillförs ytterligare marknadserfarenhet och kunnande från läkemedelsbranschen och medicinskteknisk industri.

Håkan Englund har över 30 års erfarenhet inom området life science. Han har de senaste fem åren varit vVD inom Uppsalabaserade Phadia. Senast var han ansvarig för en affärsenhet som utvecklar och introducerar nya diagnostikprodukter till både existerande och nya kundkategorier. Håkan Englund har tidigare haft en antal ledande befattningar inom Phadia och Pharmacia Biotech.

William Gunnarsson har mer än 30 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Han har tidigare varit General Manager på Bristol Myers Scandinavia och koncernchef för Nobel Pharma Inc Japan. 1990 grundade han Orphan Europe SARL i Paris, Frankrike, som idag är en del av Recordati Group i Italien. William Gunnarsson är aktiv i styrelserna i flera nystartade företag, t.ex. Axentua Pharmaceutical, Premacure, Symphora Laccure och Adenovir.

”Vid vissa sjukdomstillstånd är en noga individanpassad dosering av läkemedel viktigt för optimal behandlingseffekt. Marginaler mellan underdosering utan effekt och överdosering med besvärliga biverkningar kan vara små,” säger Sten Magnus Aquilonius, professor emeritus vid Institutionen för Neurovetenskap, Neurologi, vid Uppsala Universitet och styrelseledamot i Sensidose.

Sensidose har utvecklat och patenterat ett system där doseringen kan finjusteras med hjälp av mikrotabletter och en elektronisk dosautomat, som liknar en mobiltelefon. Via denna kan patienten också registrera dosering, effekter och eventuella biverkningar. Det finns flera exempel på sjukdomar där denna nya behandlingsprincip kan innebära betydande förbättringar för patienten. Initialt ligger fokus på Parkinsons sjukdom. Dosautomaten har utvecklats i samverkan med läkare, sköterskor och ett patientråd för Parkinsons sjukdom. Systemet från Sensidose täcker stora medicinska behov. Upp till 90 % av de tre miljoner patienter i världen som lider av Parkinsons sjukdom kan ha nytta av läkemedlet.

Sensidose AB har tidigare fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) och ingår idag i UIC Alumni.

Om Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom är en neurologisk folksjukdom med 22 000 personer drabbade enbart i Sverige. Symptomen präglas av stelhet, rörelsefattigdom och skakningar. Symptomen utvecklas successivt under många år och en framgångsrik behandling kräver individanpassad dosering. Patienterna behandlas idag med ett flertal läkemedel, där levodopa som föreslogs av professor Arvid Carlsson som terapi redan på 50-och 60 talet, fortfarande utgör basbehandling vid Parkinsons sjukdom.

Om Sensidose AB
Sensidose AB är ett Uppsalabaserat läkemedelsföretag som utvecklar nya läkemedel och system för individuell dosering av läkemedel. Bolaget har initialt tagit fram ett doseringssystem som bygger på egenutvecklade mikrotabletter i kombination med en elektronisk dosautomat för framräkning av individuella doser. Bolagets första mikrotablett är läkemedlet för behandling av Parkinsons sjukdom. Andra indikationsområden som är lämpliga för systemet är bl.a. smärtbehandling, diabetes och epilepsi. Bakom bolaget står personer som varit med och grundat företagen NeoPharma, Orexo och Personal Chemistry. Bolagets hemsida: www.sensidose.se

För ytterligare information:
Jack Spira, VD i Sensidose AB
Tel: 070 – 885 04 74
jack.spira@sensidose.se

 

Om Uppsala Innovation Centre (UIC) Uppsala Innovation Centre (UIC) är en företagsinkubator för tillväxtföretag i Uppsalaregionen. UIC stödjer nya innovationsinriktade företag och företagsidéer med ursprung i alla samhällssektorer. Företag i inkubatorn får ta del av en dynamisk process för att utveckla människor, affärer och företagande. Inkubatorn tillhandahåller även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets utveckling AB. UIC ingår i Innovationsbrons inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.