Skip to main content

SSAB och Hexicon i samarbete för att utveckla flytande plattformar för vindkraft

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 10:16 CEST

SSAB har ingått ett samarbetsavtal med Hexicon AB som utvecklar en patenterad flytande plattform för produktion av vindkraft. Detta möjliggör nya effektiva lösningar inom energisegmentet. Den första referensanläggningen planeras att vara i drift i svenska vatten 2017.

Med hjälp av SSABs stål kan Hexicon optimera materialet i plattformen för att säkerställa kostnadseffektiva lösningar och funktioner under plattformens hela livslängd.

“Detta avtal är ett viktigt steg i utvecklingen av våra patenterade lösningar. Havsbaserad vindkraft är en skalbar energikälla som med Hexicons teknik kan ge konkurrenskraftiga elpriser på lång sikt”, säger Henrik Baltscheffsky, vd i Hexicon.

De nya plattformarna möjliggör vindkraft med flera turbiner på samma plattform långt ute till havs där vindarna är bättre och miljöpåverkan låg.

”Hexicons patent är en applikation där vårt höghållfasta konstruktionsstål WELDOX passar väl in. Vi ser fram emot att bidra till utveckling av teknik för att förnyelsebar energi ska kunna produceras med minsta möjliga miljöpåverkan”, säger Melker Jernberg, Head SSAB EMEA.

Hexicon ingår i dag i UIC Alumni och har tidigare fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Accelerator.


Kontaktuppgifter: 
Marie Elfstrand, Director External Communications
SSAB
Tel: 08-45 45 734
E-post: marie.elfstrand@ssab.com

Henrik Baltscheffsky, vd
Hexicon
Tel: 0734-23 44 39
E-post: henrik.baltscheffsky@hexicon.eu
www.hexicon.eu


Om SSAB

SSAB is a global leader in value added, high strength steel. SSAB offers products developed in close cooperation with its customers to create a stronger, lighter and more sustainable world. SSAB has employees in over 45 countries and operates production facilities in Sweden and the US. SSAB is listed on the NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm. www.ssab.com.


Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera