Skip to main content

Tre UIC-bolag får totalt 3,7 mkr från VINNOVA

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2013 11:36 CET

UIC-bolagen Nanologica, Airwatergreen och Oss-Q är företag som driver innovativa projekt. Nu får de totalt cirka 3,7 miljoner kronor från VINNOVAs program Forska&Väx. Sammanlagt får 59 projekt i Sverige 66 miljoner kronor att dela på i finansiering.

VINNOVA stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden genom programmet Forska&Väx. Programmet riktar sig till små och medelstora företag med avsikt att företagen ska öka sin konkurrenskraft samt skapa tillväxt och förnyelse av svenskt näringsliv genom forskning och utveckling.

Nanologica, Stockholms län, får 2 725 000 kronor för en kontinuerlig process för storskalig syntes av porösa silikagelpartiklar.

Airwatergreen, Uppsala län, tilldelas 500 000 kronor för deras nya kondenseringsteknologi med potential att sätta en global standard för fuktkontroll inomhus.

Oss-Q, Uppsala län, får 500 000 kronor för den första bioaktiva metoden för skallfixation efter öppna hjärnkirurgier.

Företagen har fått stöd i sin affärsutveckling genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram.

Läs hela listan över projekt som får finansiering genom Forska&Väx: www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Pressmeddelanden/2013/130326-Fran-generator-i-vagkraftverk-till-realtidsmatning-av-rontgenstralning/


För mer information
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy