Skip to main content

UIC-bolagen MetaSafe och Novandi Chemistry i Södertälje får 250 000 kr från Sten Gustafssons fond

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 07:13 CEST

Södertäljebaserade forskningsföretagen MetaSafe och Novandi Chemistry får vardera 250 000 kronor från Sten Gustafssons fond. Fonden inrättades 1993 av AB Astra (numera AstraZeneca) för att hylla Sten Gustafssons ovärderliga insatser inom svenskt näringsliv. Bidragen delades ut av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) vid en sammankomst under gårdagen.

– Vi är glada och stolta över att kunna stödja två lovande Södertäljebaserade forskningsföretag som startats av tidigare anställda vid AstraZenecas nedlagda forskningscentrum, säger Björn O. Nilsson, professor, vd för IVA samt medlem i utdelningskommittén.

– MetaSafe och Novandi Chemistry visar att det i Södertälje finns nya och starka företag som bygger på den höga läkemedelskompetensen i staden. Det känns bra att fonden kan hjälpa dem, säger Sten Gustafsson, ordförande för Stiftelsen Sten Gustafssons Fond.

Den ena mottagaren av fondbidrag, MetaSafe, tillhandahåller avancerade tjänster för prekliniska studier av läkemedelsmetabolism, det vill säga hur läkemedel omvandlas, bryts ned och utsöndras i kroppen. Kunderna finns framför allt inom biotech- och läkemedelsindustrin. Med projektanslaget önskar MetaSafe investera i ett ”ACD Lab System”, som är ett datasystem för förbättrad och effektiviserad användning av laboratoriedata.

Det andra företaget, Novandi Chemistry, levererar isotopinmärkning av substanser, kemistöd till nukleärmedicinska tillämpningar, konsulttjänster och forskning och utveckling inom isotopkemi och radiofarmaceutisk kemi. Det innebär att de erbjuder hantering av radioaktivt märkta substanser och en rad andra närliggande tjänster. Med projektanslaget önskar Novandi Chemistry fortsätta utveckla sitt kunderbjudande och bland annat bygga upp en katalog för tritium- och kol-14-märkta forskningssubstanser.

– På AstraZeneca gläds vi åt det stora antal högkvalitativa ansökningar som inkommit och vi är imponerade av att det redan nu finns spännande företag som nu erhåller stöd ur Sten Gustafssons fond, säger Anders Ekblom, vd AstraZeneca Sverige AB, tillika medlem i utdelningskommittén.

Sten Gustafsson, född 1923, var direktör för AB Astra 1955-1957, vice vd 1957-1963 och styrelseordförande 1983-1990. Han invaldes 1972 i IVA och var akademiens preses 1986-1988.

MetaSafe och Novandi Chemistry har tidigare fått stöd i sin affärsutveckling genom Uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab och ingår i dag i UIC Business Prep.


För mer information
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy