Skip to main content

Uppsala kommun köper 25 procent av aktierna i Uppsala Innovation Centre

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 17:08 CEST

Kommunstyrelsen beslutade onsdag 19 juni att anta erbjudandet från Almi Företagspartner Uppsala att köpa deras aktieinnehav om 25 procent i Uppsala Innovation Centre.

Almi Företagspartner Uppsala AB (Almi) äger 25 procent av aktierna i Uppsala Innovation Centre AB (UIC). Almi ska nu sälja sina aktier och har erbjudit Uppsala kommun möjlighet att köpa dem.

Almis försäljning av aktier i UIC beror på den förändring som görs inom Almi nationellt, där Almikoncernen från årsskiftet gått samman med ett statligt riskkapitalbolag. Genom samgående har Almi fått ansvaret för drift och finansiering av alla inkubatorföretag som omfattas av det nationella inkubatorprogrammet. UIC är en sådan inkubator varför Almi genom att sälja sin aktiepost i UIC undviker att hamna både som ägare och finansiär av ett enskilt inkubatorföretag.

– Uppsala kommun är en naturlig partner för inkubatorverksamheten utifrån ett näringslivsperspektiv. Det handlar om att ta idéer och uppfinningar, som främst kommer ur forskningen vid universiteten, till en marknad och skapa grund för ytterligare företagande och arbetstillfällen i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M).

Uppsala kommuns förvärv av aktierna förutsätts ske till aktiernas bedömda värde.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om aktieköpet.

För mer information
Jan Malmberg, ekonomidirektör kommunledningskontoret
Uppsala kommun
Tel: 018-727 13 03
E-post: jan.malmberg@uppsala.se

Fredrik Ahlstedt (M), kommunstyrelsens ordförande
Uppsala kommun
Tel: 018-727 12 35
Mobil: 0722-22 87 88

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy