Skip to main content

Uppsala-metod ersätter kemikalier inom jordbruket. Världens största ThermoSeed-anläggning invigd i Norge.

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2012 09:33 CET

Anläggningen i Holstad utanför Oslo, som drivs av Felleskjöpet Agri SA, den norska motsvarigheten till Lantmännen, ska behandla ca 25 000 ton utsäde per år. Den globala marknaden för behandling av utsäde växer snabbt och beräknas 2016 uppgå till drygt 10 miljarder kronor. Det finns således en hel del kemikalier att ersätta och det internationella intresset för alternativa metoder är stort. Att behandla utsädet med vattenånga har flera fördelar. De som arbetar inom jordbruket slipper kontakten med kemikalier, det blir inget farligt avfall och fröna växer minst lika bra som de kemikaliebehandlade.

Kenneth Alness, idag VD för Lantmännen BioAgri AB och Incotec Sweden AB i Uppsala som står bakom den internationella lanseringen, fick idén från sin svärfars bok om växtodling från 1950-talet. Där beskrevs en metod att behandla frökärnor med hett vatten.

– Forskarkollegorna Sven Andersson, Gustaf Forsberg och jag trodde att vi kunde utveckla metoden. Efter mycket möda och några felsteg kom vi fram till en hållbar och konkurrenskraftig innovation, bättre än vad vi själva insåg från början. Vi tre är fortfarande aktiva inom bolaget.

Vägen från innovation och patent till storskalig produktion och internationell lansering är sällan spikrak.
– I inledningsskedet var den plattform Uppsala Innovation Centre erbjöd mycket viktig för att utveckla SeedGard, som företaget då hette, säger Kenneth Alness.

– Uthållighet och en stark övertygelse är viktiga egenskaper för att lyckas utveckla en idé till ett växande företag på en internationell marknad. Egenskaper vi lägger stort värde vid när vi väljer bolag till UIC och som vi efter bästa förmåga vill stödja och komplettera för att bolagen ska nå framgång. Vi gläds mycket åt framgången i vårt Alumnföretag SeedGard, som idag ingår i ett internationellt företag, säger Per Bengtsson, VD UIC.

Det krävs även kapital för att utveckla nya produkter. I början stod SLU Holding, Lantmännen och Anders Wall för riskkapitalet. Kenneth Alness hade nyligen erhållit Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling. Som EU-projekt fick SeedGard tillsammans med Lantmännen möjlighet att 2005 starta den första storskaliga ThermoSeed-anläggningen i Skara, som hittills ersatt ca 100 000 liter bekämpningsmedel. Projektet utsågs senare till Best of the Best av EU:s Life-projekt.

SeedGard har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre. SeedGard ingår idag i UIC Alumn. 
 

För ytterligare information, kontakta:
Kenneth Alness, BioAgri AB, Incotec Sweden AB, tel. 070-5144714
Per Bengtsson, UIC, tel. 018-477 04 41 


FAKTA 

Historik
1996 BioAgri bildas genom en avknoppning av forskning på SLU och utvecklar användande av naturliga bakterier för behandling av utsäde istället för kemikalier.

1996 Acanova bildades genom en avknoppning av forskning på SLU.

1998 Patent på ThermoSeed.

2001 SeedGard avknoppas från Acanova och fokuserar på ThermoSeed.

2002 En pilotanläggning för ThermoSeed skapas och lantbrukare får provodla.

2004 Samarbetet med norska Felleskjöpet Agri AS inleds.

2005 EU Life-projektet erhåller utmärkelsen Best of the Best och avslutas med invigningen av den första storskaliga ThermoSeed-anläggningen i Skara.

2006 Lantmännen förvärvar SeedGard AB.

2008 Incotec förvärvar 49% av SeedGard AB.

2010 Incotec förvärvar hela SeedGard AB men ThermoSeed-rättigheterna för Östersjö-området behålls av Lantmännen BioAgri AB.

2010 Avtal tecknas med Felleskjöpet Agri SA.

2011 SeedGard AB byter namn till Incotec Sweden AB.

2012-02-01 Världens största ThermoSeed-anläggning invigs i Norge och är startskottet för en internationell lansering.

2012-02-04 Den första ThermoSeed-utrustningen till Japan skeppas från Sverige.

 

Ersättning av kemiska bekämpningsmedel

I Sverige odlas ca 1,1 miljon hektar. ThermoSeed används på 75.000 ha, vilket motsvarar 15.000 ton utsäde   Cedomon/Cerall används på 175.000 ha, vilket motsvarar 35.000 ton utsäde. Det ger totalt 250.000 ha, vilket årligen ersätter 100.000 liter kemiska bekämpningsmedel.

I Norge kommer Felleskjöpet i sin nya anläggning att behandla 25.000 ton av Norges totala användning på 70.000 ton. Det ersätter 50.000 liter kemikalier årligen.

I Europa har hittills våra produkter odlats på totalt ca 4 miljoner hektar i Europa och ersatt 1.600.000 liter kemiska bekämpningsmedel.
 

Uppsala Innovation Centre, UIC, är en företagsinkubator för tillväxtföretag i Uppsalaregionen. UIC stödjer nya innovationsinriktade företag och företagsidéer med ursprung i alla samhällssektorer. Företag i inkubatorn får ta del av en dynamisk process för att utveckla människor, affärer och företagande. Inkubatorn tillhandahåller även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets utveckling AB. UIC ingår i Innovationsbrons inkubatorprogram IBIP.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera