Skip to main content

​GE Healthcare och Uppsala BIO i nytt samarbete

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 10:00 CEST

GE Healthcare Life Sciences fortsätter att satsa i Uppsala. Nu signerar man ett avtal om ett tvåårigt samarbete med Uppsala BIO. Syftet är att söka teknologier för framtidens utrustning för tillverkning och förädling av biologiska läkemedel. "Trots att vi är ett stort bolag är det ovanligt att vi skriver avtal för att aktivt leta efter ny teknologi", säger, Jonas Åström, avdelningschef för Strategiska teknologier inom BioProcess, GE Healthcare Life Sciences.

GE Healthcare finns i över 100 länder och är en av de främsta leverantörerna av bland annat utrustning som används vid analys av proteiner samt utveckling och tillverkning av proteinläkemedel. Företaget är också Uppsalas största privata arbetsgivare med cirka 1200 anställda, varav cirka 400 jobbar med forskning & utveckling. Fabriken i Uppsala har dessutom ett investeringsbeslut för att kraftigt öka sin produktionskapacitet under de tre kommande åren.

”Målet för samarbetet är att hitta nya idéer eller lovande startup-företag och etablera samarbeten som bägge parter tjänar på. Uppsala BIOs roll är att hitta forskare eller nya mindre bolag som behöver de muskler som ett internationellt bolag av GEs kaliber har. Vi har arbetat med de här frågorna i snart 15 år och vill hitta nya vägar så att fler life science bolag kan etableras, växa och ta sin produkt till marknaden”, berättar Erik Forsberg, vd Uppsala BIO.

Avtalet med GE Healthcare löper över två år och hur samarbetet ska se ut kommer att variera i de enskilda fallen.

”Det kan vara en forskare som har en spännande idé eller ett mer etablerat mindre företag som har en lovande produkt som kan få kunskap eller finansiering av GE för att ta produkten närmare kommersialisering”, berättar Erik Forsberg. ”Vi har också tidiga projekt i vårt BIO-X program som kan vara aktuella men vi kommer att titta brett, inte bara i regionen.”

”Alla större företag inom life science söker på olika sätt bygga ut sin teknologibas och därmed skapa förutsättningar för nya produkter, bland annat genom externa samarbeten. Uppsala BIOs långa erfarenhet av att granska, välja ut och stötta lovande projekt har varit viktigt för valet att gå in i just detta samarbete”, forsätter Jonas Åström.

Mer information, kontaktpersoner:

Jonas Åström, GE Healthcare Life Sciences
Avdelningschef för Strategiska teknologier, BioProcess
T: +46 076 724 2375, E-post: jonas.astrom@ge.com

Presskontakt, GE Healthcare:
Saara Nordenström
T: +46 7386 81286, E-post saara.nordenstrom@ge.com

Erik Forsberg, Vd Uppsala BIO
T: +46 (0)70-350 4143, E-post: erik.forsberg@uppsalabio.com 

Om samarbetet
Målet för samarbetet är att hitta lösningar som signifikant förbättrar framtidens utrustning för tillverkning och förädling av biologiska läkemedel. Uppsala BIO and GE Healthcare Life Sciences är intresserade av tidiga forskningsprojekt samt teknologier och idéer som är redan i en produktutvecklingsfas eller på marknaden. Lösningar kan vara till exempel teknologier och reagens för cellodling, instrumentsystem för odling och proteinrening, upprening av biomolekyler men även, programvara, algoritmer och andra relaterade produkter. Förslag är välkomna på en kontinuerlig basis.

Hur man ansöker:
Kontakt Kristin Hellman kristin.hellman@uppsalabio.se, +46 (0)702 56 59 83, eller Anna Ridderstad Wollberg anna.ridderstad.wollberg@uppsalabio.com, +46 (0)703 03 83 04 för mer information om hur man kan ansöka.

-------------------------------------------------------------------------------

Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande aktör som verkar för att stärka life science-sektorns långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt. Våra viktigaste insatser handlar om att utifrån uttalade behov inom sjukvården och i övriga samhället öka flödet av innovationer. Det gör vi tillsammans med företagen, universiteten, sjukvården och samhället.

www.uppsalabio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy