Skip to main content

Nya verktyg för diagnostik efterlyses i första BIO-X utlysningen tillsammans med Roche.

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 17:32 CET

Nu släpper Uppsala BIO en ny utlysning inom sitt program BIO-X, den första inom ramen för samarbetet med Roches program för öppen innovation. Efterlysningen av nya diagnostiklösningar speglar kraven i vården på att ta bättre hänsyn till den enskilda patientens behov av olika behandlingar och av en effektivare vård med färre biverkningar.

Därför efterlyses nu idéer till nya diagnostiska verktyg och metoder för diagnostisering, medicinska prognoser, patientstratifiering och för uppföljning av behandling av neurodegenerativa sjukdomar, maligna tumörer samt autoimmuna sjukdomar och hypersensitivitet orsakad av immunförsvaret.

Mer precis förståelse av sjukdomar, ibland på molekylär nivå, ger oss möjlighet att urskilja vilken typ av behandling som är mest lämplig för enskilda patienter, med målet att nå effektivare behandlingar med färre biverkningar. Kan vi fånga sjukdomssignaler i ett tidigt skede av sjukdomsförlopp, finns en bättre möjlighet att inleda framgångsrika behandlingar. Men för att nå dit behövs nya diagnostiska verktyg och metoder, som också kan vara ett stöd i utvecklingen av nya läkemedel.

Uppsala BIO driver programmet BIO-X, som tar forskning till proof-of-concept. BIO-X erbjuder forskargrupper ett skräddarsytt projektstöd i form av företagskontakter, expertbedömingar, projektplanering och IP-stöd, samt finansiering med omkring 1 miljon SEK per år och projekt under två år. Programmet formulerar sina utlysningar utifrån behov i vården och life science-industrin.

I den utlysning som nu öppnas för förslag från akademiska forskare efterlyses idéer som kan leda till nya diagnostiska verktyg och metoder för diagnosticering, sjukdomprognoser, patientstratifiering och uppföljning av behandling av neurodegenerativa sjukdomar, maligna tumörer samt autoimmuna sjukdomar och hypersensitivitet orsakad av immunförsvaret.

Detta är den första efterlysningen av projekt inom det samarbete som Uppsala BIO nyligen inledde med Roches globala program för öppen innovation. Samarbetet ger de projekt som så önskar möjlighet att utvärderas av både BIO-X och av Roche, och att, om de väljs ut av Roche, också får en egen kontaktperson inom Roches globala program för tidiga utvecklingsprojekt, utöver sedvanligt projektstöd och finansiering.

Samarbetet med Roche har dock inte stängt några dörrar för projekten att samverka med andra företag.

– Projekt inom BIO-X behöver normalt partners från akademin, industrin, och från klinik, berättar Kristin Hellman, Uppsala BIO, som ansvarar för den aktuella utlysningen. Har man inte hittat dessa inför ansökan, hjälper vi till med att både identifiera och knyta upp rätt partners till projekten. Roche kan vara ett exempel på en sådan partner, menar hon.

– Grupperna får hjälp att ta fram avtal som kan ge industriparten t ex ”first right of refusal” mot delfinansiering av projektet, samtidigt som forskargruppens intressen tas tillvara, fortsätter Kristin Hellman.

Utvalda projekt som får stöd inom BIO-X erbjuds ett skräddarsytt processtöd som ger dem tillgång till personer med lång erfarenhet av produkt- och affärsutveckling inom industri, expertis från hälsovården, IP-rådgivning m.m., samt finansiering med upp till 1 miljon kronor årligen under 18 – 24 månader.

- Målet är att varje projekt ska ha nått så långt efter tiden i BIO-X att den fortsatta produktutvecklingen kan ske industriellt, antingen i ett nytt eller ett etablerat företag, avslutar Kristin Hellman.

Sedan starten har tretton projekt beviljats fullt stöd inom BIO-X, dvs både processtöd och finansiering, Fem av dessa har hunnit lämna BIO-X och av dem fortsätter fyra att utvecklas inom företag.

Utlysningen är öppen till och med den 17 januari 2012. All information om utlysningen finns tillgänglig på www.uppsalabio.se/bio-x.

För ytterligare information:

Madeleine Neil, kommunikationsdirektör, tel. 0768-29 77 77, madeleine.neil@uppsalabio.se

Kristin Hellman, project manager, tel 070-256 59 83, kristin.hellman@uppsalabio.se

 

-------------------------------------------------------------------------------

Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande aktör som verkar för att stärka life science-sektorns långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt. Våra viktigaste insatser handlar om att utifrån uttalade behov inom sjukvården och i övriga samhället öka flödet av innovationer. Det gör vi tillsammans med företagen, universiteten, sjukvården och samhället.

Uppsala BIO is an independent, not-for-profit actor that works to enhance the long-term competitiveness and growth of the life science sector. Our most important efforts are about turning up the flow of innovations, starting from defined needs in healthcare and society in general. We do this together with companies, universities, healthcare, and public authorities.

www.uppsalabio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy