Skip to main content

Nytt cancerdiagnostikprojekt får BIO-X-stöd i samarbete med Roche

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 08:35 CET

Uppsala BIO har tecknat ett nytt avtal med den globala läkemedels-och diagnostikoncernen Roche om stöd till ett projekt utvalt inom programmet BIO-X, Liquid Biopsy. Projektet ska utvärdera en ny teknik för att isolera och mäta cirkulerande tumörceller, CTC, från blod och därmed bana väg för bättre cancerbehandlingar. Bakom det utvalda BIO-X projektet står Liquid Biospy AB, en avknoppning från Karolinska Institutet.

Cancer med tumörer som metastaser, dvs cancer som bildar sekundära tumörer i kroppen, är mycket svår att bota om den inte upptäcks tidigt. Ett tidigt tecken på metastaser är en ökad nivå av CTC, Cirkulerande tumörceller, i blodet.

Tillgänglig teknik idag kan endast fånga in och mäta vissa typer av CTC med hjälp av identifierade biomarkörer, men missar då majoriteten av CTC. Säker och tidig identifiering av metastatisk spridning av primär tumörer behöver en teknik som inte är beroende av enskilda biomarkörer.

Teamet bakom Liquid Biopsi, Juan Castro, MD, Lars Wännmar och Dr Christer Ericsson, PhD, har utvecklat en metod som kan identifiera alla typer av CTC. Metoden är baserad på cancercellernas specifika flödesegenskaper och kommer, fullt utvecklad, ge hälso-och sjukvård en mycket bättre grund för tidig upptäckt av metastasering, val av behandling och uppföljning än vad som är möjligt idag.

Liquid Biopsys projekt var ett av dem som presenteras som svar på BIO-X programmet efterlysning av nya metoder och verktyg för tidig diagnostik, och har nu valts ut för gemensamt stöd från BIO-X och från det globala läkemedels- och diagnostikföretaget Roche. Avtalet ger projektet tillgång till processtöd från programmet BIO-X samt till Roches globala FoU, vilket ger dem tillgång till utrustning, tjänster, reagenser, know-how etc, samt finansiellt stöd till projektet i upp till två år.

"Vi är mycket glada att få lansera det första projektet inom ramen för avtalet med BIO-X programmet, särskilt som det är inom ett område där vi kan dra nytta av vår kapacitet både inom läkemedel och diagnostik, och vi ser fram mot ett produktivt samarbete med Uppsala BIO och Liquid Biopsy ", säger Zafrira Avnur, ansvarig för Extending the Innovation Network with academia vid Roche.

- Att ha ett globalt företag som partner tror vi är viktigt för att ge tidiga projekt ett bra start och en bättre chans att lyckas, säger Erik Forsberg, verksamhetschef för Uppsala BIO. - Genom vårt program BIO-X stöder vi dessa samarbeten med den struktur och koordination som öppen innovation annars ofta saknar.

Med stöd från BIO-X och Roche, kommer Liquid Biopsy tillsammans med utvalda kliniker, att utvärdera och validera sin teknologi på patientmaterial.

- Jag ser fram emot att starta detta projekt, säger Dr Christer Ericsson, grundare CSO på Liquid Biopsy AB. Vi är medvetna om svårigheterna projektet, men det stöd vi nu får från BIO-X programmet och samarbetet med Roche ger oss en mycket solid plattform att arbeta från, för att kunna bidra till att minska sjukdom och död i cancer dramatiskt.

Parallellt med BIO-X och Roche stöd får Liquid Biopsy AB kontinuerlig affärsrådgivning från STING, Stockholm Innovation and Growth.’

För mer information:

Docent Erik Forsberg, verksamhetscher, tel. +46 (0) 70-350 41 43, erik.forsberg@uppsalabio.se

Madeleine Neil, kommunikationsdirektör, tel. +46 (0) 768-29 77 77, madeleine.neil@uppsalabio.se

Om Uppsala BIO och programmet BIO-X

Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande, aktör som har till uppgift att stärka den långsiktiga konkurrenskraften och tillväxten i life science-sektorn. Vårt viktigaste arbete går ut på att stimulera flödet av innovationer för att lösa identifierade behov inom vård och samhället som helhet. Verksamheten drivs i samarbete med företag, universitet, sjukvård och myndigheter.

BIO-X® är en process för strukturerad öppen innovation som utgår från definierade behov i industrin eller samhället, t ex vården. Processen är utvecklad och drivs av Uppsala BIO. Projektteam från akademisk forskning eller små och medelstora företag bjuds in att föreslå projek som kan bidra till att lösa behoven. Utvalda projekt får stöd att knyta till sig relevanta kompetenser och partners, t ex från industrin, hjälp att sätta upp projektplaner, sluta avtal samt substantiell finansiering för att under två år nå ett s.k. proof of concept, ett skede när projektet är moget för att utvecklas kommersiellt.

 Mer information: www.uppsalabio.se

Om Liquid Biopsy AB

Liquid Biopsy är ett nystartat avknoppningsföretag från Karolinska Institutet som utvecklar ny teknik för att isolera sällsynta cancerceller för individualiserad cancermedicin. Tekniken stöder snabbare och säkrare cancerdiagnostik och nya cell-baserade cancer diagnostiska procedurer för framtiden, bland annat genom ett enkelt blodprov. Mer information: www.liquid-biopsy.com


-------------------------------------------------------------------------------

Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande aktör som verkar för att stärka life science-sektorns långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt. Våra viktigaste insatser handlar om att utifrån uttalade behov inom sjukvården och i övriga samhället öka flödet av innovationer. Det gör vi tillsammans med företagen, universiteten, sjukvården och samhället.

Uppsala BIO is an independent, not-for-profit actor that works to enhance the long-term competitiveness and growth of the life science sector. Our most important efforts are about turning up the flow of innovations, starting from defined needs in healthcare and society in general. We do this together with companies, universities, healthcare, and public authorities.

www.uppsalabio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy