Skip to main content

PRESSINBJUDAN: Behöver samhället nya diagnostiklösningar?

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 08:30 CET

PRESSINBJUDAN

Behöver samhället nya diagnostiklösningar?
Uppsala BIO arrangerar internationell diagnostikkonferens den 13 februari 2013

Onsdag, 13 februari, möts forskare från industri och akademi från Europa och USA på Uppsala Konsert och Kongress då Uppsala BIO arrangerar Diagnostics Forum. Mötet tar avstamp i de behov som finns av ny diagnostik för att sedan ge plats åt exempel på nya idéer och lösningar. Diagnostics Forum är en mötesplats som ska stimulera till nya kontakter över organisations-gränser och stimulera till nya samarbeten.

Press är välkommen att delta i Diagnostics Forum, under hela eller delar av dagen.

Behov av ny diagnostik diskuteras från medicinska och samhällsekonomiska perspektiv.

Den brittiska myndigheten NICE, vars uppgift är att besluta om nya metoder och produkter för vården, anses via sina grundläggande utvärderingar ha stor betydelse för hur innovationer tas upp i vården även utanför Storbritannien. Från NICE enhet för utvärdering av medicinsk teknik medverkar Mark Campbell med erfarenheter från ett nytt program för utvärdering av nya metoder, speciellt av ny diagnostik.

Professor Henrik Grönberg, Karolinska Institutet, som koordinerar en stor studie om prostatacancer, och Birgit Reimaier från Merck KGaA, Tyskland, kommer att ge exempel på vikten av precis diagnostik för att kunna erbjuda rätt typ av behandling.

Ett stort antal abstract av hög kvalitet har skickas in i förväg. Av dessa har tio valts ut för muntliga presentationer. Många av bidragen handlar just om nya lösningar för mer precisa diagnoser.

Dagen avslutas med en session om tekniska lösningar, t ex nya biomarkörer eller nya detektionssystem. Bland huvudtalarna i den här sessionen finns Ulf Landegren, Uppsala universitet, som själv står för en lång rad upptäckter som utvecklas vidare i företag över världen.

Industri och akademi från Europa och USA är väl representerade både bland talare och i publiken. Totalt samlar Diagnostics Forum cirka 200 deltagare.

Diagnostics Forum följs upp dagen därpå, den 14 februari, av AIMday Diagnostics and Biomarkers, en dag med workshops runt industrins frågeställningar.

Dagen innan, den 12 februari, träffas den Europeiska sammanslutningen European Diagnostics Cluster Alliance, EDCA, för styrelsemöte i Uppsala, koordinerat av Uppsala BIO och Thermo Fishcer Scientific.

Diagnostics Forum har tillkommit tack vare den kompetens som samlats i organisationskommittén, med representanter från Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Uppsalaföretagen Thermo Fisher Scientific och Mercodia. I Stockholm-Uppsala finns idag över 60 diagnostikföretag, eller cirka 60 % av Sveriges diagnostikindustri.

Fullständigt program för Diagnostics Forum finns här:  http://www.uppsalabio.se/Download.aspx?id=14413

Representanter för press och media är välkomna att delta i hela eller delar av programmet. Vänligen meddela deltagande till Madeleine Neil, kommunikationsdirektör, tel. 0768-29 77 77, madeleine.neil@uppsalabio.se

Hitta till Uppsala Konsert och Kongress: http://goo.gl/maps/HUYs4

Frågor om Diagnostics Forum 2013 besvaras även av Anna Ridderstad Wollberg, PhD, projektledare för Diagnostics Forum 2013, telefon 070- 303 83 04, anna.ridderstad.wollberg@uppsalabio.se

Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande aktör som verkar för att stärka life science-sektorns långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt. Uppsala BIO är STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) verksamhet för life science. Verksamheten formuleras av life science-industrin, universitet, sjukvård och samhälle som också finansierar den tillsammans med VINNOVA.


-------------------------------------------------------------------------------

Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande aktör som verkar för att stärka life science-sektorns långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt. Våra viktigaste insatser handlar om att utifrån uttalade behov inom sjukvården och i övriga samhället öka flödet av innovationer. Det gör vi tillsammans med företagen, universiteten, sjukvården och samhället.

Uppsala BIO is an independent, not-for-profit actor that works to enhance the long-term competitiveness and growth of the life science sector. Our most important efforts are about turning up the flow of innovations, starting from defined needs in healthcare and society in general. We do this together with companies, universities, healthcare, and public authorities.

www.uppsalabio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy