Skip to main content

​Så ska Uppsala life science sektor växa – nya satsningar för ökad industrikompetens

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 08:13 CET

Möjligheten att rekrytera relevant teknisk kompetens är avgörande för fortsatt tillväxt i teknik- och industriföretag med produktion i Sverige, inte minst inom life science-branschen. Det är också en avgörande faktor för att få befintliga, ofta utlandsägda, industriföretag att besluta om expansionsinvesteringar i Sverige eller för att få svenska bolag att flytta hem produktion. Tillsammans med Teknikcollege Uppland och Region Uppsala arbetar Uppsala BIO därför i nära samverkan med industrin med att ta fram nya utbildningar och ett verktyg som förenklar arbetet med att kartlägga kompetens och kompetensbehov.

Inom ramen för ett regionalt projekt med stöd från Europeiska socialfonden (ESF) tar Uppsala BIO fram en modell för bättre kompetensbehovsinventering och -matchning för produktionspersonal som både industri- och utbildningssektorn ska kunna använda. Konkret handlar det om att testa Industriteknik Bas, ett verktyg som kartlägger kompetensen hos medarbetarna i förhållande till behovet, och förfina det så att det passar life-science branschens behov.

Aram Yildiz, produktionschef, Fresenius Kabi, deltar i arbete. Han har själv prövat verktyget och nu tar han nästa steg och testar det i verksamheten:

- Industrin befinner sig just nu i en utvecklingsfas, vi går mer från manuell hantering till automatiska processer och därför behöver vi se över medarbetarnas kompetens, vidareutbilda den egna personalen och introducera och utbilda nya medarbetare. Vi måste kunna ta reda på om vi har rätt kompetensprofil och utbilda för framtida produktion.

Branschgemensamt verktyg för validering av produktionspersonal

Förutom bolag ska också utbildningsanordnare, arbetsförmedling, fackförbund och bemanningsföretag testa verktygets användbarhet. Aram Yildiz tycker att projektet är lovande och tror att verktyget kan förenkla kontakterna till exempel vid rekrytering:

- Det är ett bra och pedagogiskt verktyg där det är lätt att göra rätt, jätteviktigt för att det ska kunna användas av olika aktörer. Sen måste det utvecklas för att passa life science-bolagens behov och speciella förutsättningar, t.ex. kring hygien och dokumentation, och det kan och kommer vi att bidra till.

Ansökan om fyra nya yrkeshögskoleutbildningar inlämnade

Förutom Fresenius Kabi finns i Uppsala flera för Sverige viktiga industrier, många med både forskning och tillverkning i regionen. I dialog med bland annat GE Healthcare, Galderma, Sandvik och Atlas Copco har Uppsala BIO, Teknikcollege Uppland och Uppsala kommun genomfört en kartläggning av vilka kompetenser som industrin kommer att behöva framöver. Inom life science i Uppsala finns uppskattningsvis ett trettiotal bolag med produktion. Två tydliga behov framträder, dels måste kommunen öka antalet utbildningsplatser på industritekniskt gymnasium, dels behövs nya yrkeshögskoleutbildningar startas. Teknikcollege Uppland har genom Vuxenutbildningen i Östhammar lämnat in ansökningar för att starta fyra nya program under 2017: Produktionstekniker, Automationstekniker och Processtekniker, dels en generell utbildning och dels en specialinriktad på life science. Utbildningar som om de beviljas kan starta redan till hösten.

Stärka industriprofilen nationellt intresse

Uppsala BIO samlar företrädarna för universitet, näringsliv och samhälle i Uppsala kring gemensamma frågor som rör life science branschen:

- Kompetensförsörjningsfrågorna lyfts av alla bolag, både stora och små, när vi pratar om de viktigaste framtidsfrågorna. Vi jobbar därför med en bred ansats. Verktyg som kan användas för att utveckla befintlig arbetskraft och fler och nya utbildningsplatser är två olika men lika viktiga satsningar, säger Erik Forsberg, verksamhetschef, Uppsala BIO.

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i svensk ekonomi och inte minst life science industrin står för en starkt växande andel av svensk export. Erik Forsberg menar att det är en nationell angelägenhet att satsa på industrins behov av produktionskompetens, både industriteknisk gymnasial baskompetens och yrkeshögskoleutbildade:

- GE kommer att fördubbla sin produktion i Uppsala under de kommande åren, Octapharma ökar sin produktion i Stockholm och AstraZeneca investerar i en helt ny anläggning i Södertälje för biologiska läkemedel. Uppsala-Stockholm är en attraktiv region för nya expansionsinvesteringar i befintliga bolag och nyetableringar och kan vi genom de här satsningarna hitta verktyg som effektiviserar kompetensförsörjningen så gynnar det inte bara industrin i Uppsala utan hela life science-sektorn.

Mer information:
Erik Forsberg, verksamhetschef, Uppsala BIO, 070-350 4143

Mer information om Industriteknik Bas och anpassningen till life science-branschen:
Eva Nicklasson, senior projektledare STUNS, 073-324 20 14

Mer information om nya yrkeshögskoleutbildningar:
Margaretha Sjöberg Boström, processledare Teknikcollege Uppland, 070-3499948

-------------------------------------------------------------------------------

Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande aktör som verkar för att stärka life science-sektorns långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt. Våra viktigaste insatser handlar om att utifrån uttalade behov inom sjukvården och i övriga samhället öka flödet av innovationer. Det gör vi tillsammans med företagen, universiteten, sjukvården och samhället.

www.uppsalabio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy