Skip to main content

Starkt Uppsala på plats på BioPartnering Europe i Bryssel

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 11:40 CEST

Denna vecka arrangeras BioPartnering Europe i Bryssel - ett möte som samlar omkring 1 000 life science-företag främst från Europa. En samlingsmonter för Nordens aktörer har samordnats av den nationella branschorganisationen SwedenBIO.

- Vi vill visa Europas life science-sektor att vår region satsar starkt på forskning, innovation och företagande inom life science, och bjuda in till två intressanta mötesplatser för branschen  i Uppsala, berättar Cecilia Nilsson, Uppsala universitet Innovation som deltar i mötet i Bryssel 7-9 oktober för Uppsala BIO, Uppsala universitet och SciLifeLab.  

22-23 november 2012
22 november arrangerar The Economist Life Science Frontiers i Uppsala, en rundabords-konferens med fokus på hur gapet mellan forskning och vård kan överbryggas. Dagen därpå, den 23 november, tar SciLifeLab över värdskapet och bjuder in till en heldag om hur världens forskning och vård ska hantera infektionssjukdomar och den ökande antibiotikaresistensen.

13-14 februari 2013
Diagnostik är ett område där Uppsalas akademiska forskning och life science-industri traditionellt varit mycket framgångsrika. Den 13 – 14 februari nästa år bjuder Uppsala BIO och Uppsala universitet Innovation in forskare, företag, vårdgivare och patientorganisationer till två dagar med fokus på diagnostik och biomarkörer.

Diagnostics Forum, den 13 februari, tar avstamp i medicinska och samhällsekonomiska behov av ny diagnostik och bjuder in forskare från akademi och företag att presentera nya teknologier. Den 14 februari tar AIMday Diagnostics and Biomarkers vid, en heldag med fokuserade workshops där forskare deltar i diskussion av specifika frågor från företag och från vården.

2013 äger BioPartnering Europe rum i Stockholm den 13-15 oktober, med SwedenBIO som värd. I samverkan med partners från hela landet har man deklarerat 2013 som Sweden Life Science Investment Year. Uppsalas evenemang är de första i en lång rad arrangemang om och för life science-sektorn 2013 i Sverige.

- Det är oerhört positivt att Sveriges aktörer på det här sättet kan samarbeta för att uppmärksamma life science-sektorn i Sverige gentemot omvärlden, konstaterar Cecilia Nilsson, och jag ser fram emot att få berätta om vår region och allt som händer här.

För mer information om:

För mer information är du välkommen att kontakta:

Cecilia Nilsson, UU Innovation 072-717 74 77

Madeleine Neil, Uppsala BIO 076-829 77 77 

Maria Sörby, SciLifeLab 070-167 94 16

-------------------------------------------------------------------------------

Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande aktör som verkar för att stärka life science-sektorns långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt. Våra viktigaste insatser handlar om att utifrån uttalade behov inom sjukvården och i övriga samhället öka flödet av innovationer. Det gör vi tillsammans med företagen, universiteten, sjukvården och samhället.

Uppsala BIO is an independent, not-for-profit actor that works to enhance the long-term competitiveness and growth of the life science sector. Our most important efforts are about turning up the flow of innovations, starting from defined needs in healthcare and society in general. We do this together with companies, universities, healthcare, and public authorities.

www.uppsalabio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy