Skip to main content

Stort intresse för BIO-X utlysningen inom vårdrelaterade infektioner

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 08:30 CET

I november 2012 öppnade Uppsala BIO en ny utlysning inom sitt program BIO-X där man efterlyste förslag på lösningar som kan minska eller leda till tidig upptäckt av vårdrelaterade infektioner. När utlysningen stängde förra veckan hade totalt 35 förslag inkommit, närmare hälften från små och medelstora företag i regionen. Det är en stor bredd i projektförslagen. Vissa fokuserar på patienten, andra på den omgivande vårdmiljön. Här finns förslag till såväl nya medicintekniska lösningar som nya läkemedel. Samtliga förslag kommer nu att granskas av det advisory board som utsetts för denna utlysning. Målet är de projekt som får BIO-X stöd ska vara utvalda till sommaren.

Vårdrelaterade infektioner är en av vårdens stora utmaningar. I snitt upptas 10 % av Sveriges sjukhusbäddar av patienter med någon infektion de fått under sin kontakt med vården. Kostnaderna för vården är naturligtvis höga, liksom för de patienter och anhöriga som drabbas på olika sätt. Bara i Sverige avlider cirka 1 500 personer varje år till följd av vårdrelaterade infektioner.

Av de 35 förslag som hade kommit in när Uppsala BIO stängde utlysningen förra veckan kom 15 av förslagen från sökande vid universitet eller forskningsinsitutet, 15 från små och medelstora företag. Fem av projektförslagen har sin huvudsökande i sjukvården, men de flesta projektteamen har ända redan från starten en partner i teamet från sjukvården.

Förslagen är således väl förankrade i vårdens behov och visar i sin bredd att vårdrelaterade infektioner är ett problem som måste angripas från många olika håll. Många lösningar utgår från beteendestudier från vårdsituationer, och adresserar just beteende- och metodproblem. Andra lösningar fokuserar på att snabbt och säkert spåra och tydligt diagnosticera infektioner. Förslag till både medicintekniska produkter och potentiellt nya läkemedel med nya verkningsmekanismer finns med bland ansökningarna.

Samtliga ansökningar granskas nu av ett särskilt tillsatt advisory board med insikter i ämnet. Dessa har till uppgift att rangordna inkomna förslag, bl a utifrån hur väl förslaget adresserar behovet och utifrån möjligheten att rimligen utveckla en produkt, tjänst eller annan lösning som kan vara till nytta för sjukvården. Man tittar även på om projektteamet behöver kompletteras med erfarenheter och kompetenser, t ex från slutanvändare i vården eller från industri. Den matchmaking, som nästan alla projekt har behov av, kommer att öppna i mars för de topprankade projekten. Till sommaren räknar Uppsala BIO med att urvalsprocessen är färdig och att två eller flera projekt kunnat utses till nya BIO-X projekt.

För ytterligare information:

Dr. Karin Agerman, projektledare, tel. 070-300 88 09, karin.agerman@uppsalabio.se
Madeleine Neil, kommunikationsdirektör, tel. 0768-29 77 77, madeleine.neil@uppsalabio.se


-------------------------------------------------------------------------------

Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande aktör som verkar för att stärka life science-sektorns långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt. Uppsala BIO är STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) verksamhet för life science. Verksamheten formuleras av life science-industrin, universitet, sjukvård och samhälle som också finansierar den tillsammans med VINNOVA, EU:s strukturfonder och FP7 program .

BIO-X® är en process för strukturerad öppen innovation som utgår från definierade behov i industrin eller samhället, t ex vården. Processen är utvecklad och drivs av Uppsala BIO. Projektteam från akademisk forskning eller små och medelstora företag bjuds in att föreslå projekt som kan bidra till att lösa behoven. Utvalda projekt får stöd att knyta till sig relevanta kompetenser och partners, t ex från industrin, hjälp att sätta upp projektplaner, sluta avtal samt substantiell finansiering för att under två år nå ett s.k. proof of concept, ett skede när projektet är moget för att utvecklas kommersiellt.

www.uppsalabio.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera